IV. osnovna šola Celje s piskalno napravo kršila zakon

Informacijska pooblaščenka bo ustrezno ukrepala pri sumu prekrška.

Objavljeno
20. marec 2014 16.55
jer*Natasa Pirc Musar
Pi. K., Delo.si
Pi. K., Delo.si

Ljubljana - Urad informacijske pooblaščenke je ugotovil, da je IV. osnovna šola Celje pri uporabi informacijskega sistema za registracijo uporabnikov šolske prehrane kršila zakon o varstvu osebnih podatkov.

»Zvočni signal, ki med drugim opozarja na neplačano kosilo, kot tudi slikovni prikaz na zaslonu z imenom in priimkom ter razredom učenca, predstavljata osebne podatke,« so jasni v uradu. 

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so bili ti podatki v nasprotju z zakonom razkriti vsem ob zaslonu prisotnim nepooblaščenim osebam, s čimer je bil kršen zakon o varstvu osebnih podatkov.

Prepoved sistema

Kljub temu, da je šola že sama izklopila zvočni signal in prikaz podatkov na zaslonu, bo informacijska pooblaščenka prepovedala nadaljnjo uporabo informacijskega sistema na način, ki nezakonito razkriva osebne podatke, ter ustrezno ukrepala pri sumu prekrška.

»Poudarjamo, da se ugotovitve šolske inšpekcije, da šola zagotavlja šolsko prehrano učencem ter izvaja evidentiranje porabe obrokov v skladu z veljavnimi predpisi, ne nanašajo na obdelavo in varstvo osebnih podatkov, katere presoja sodi v pristojnost informacijskega pooblaščenca,« so v uradu pooblaščenke še zapisali v sporočilu za javnost.

Razlog neplačila "porabljen obrok"

Državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov v IV. osnovni šoli Celje je 19. marca opravil inšpekcijski ogled. Preverili so delovanje informacijskega sistema za registracijo uporabnikov šolske prehrane, za namen demonstracije pa so aktivirali tudi zvočni signal za neplačano kosilo, ki ga je šola sicer že izklopila.

Ugotovili so, da je bil alarm namenjen kot opozorilo osebju v kuhinji na enega od desetih razlogov neustrezne registracije, med katerimi je bilo tudi neplačano kosilo.

Zvočni signal je bil v oddaljenosti par metrov od naprave komaj slišen, na zaslonu pa je bili poleg osebnih podatkov učenca na rdeče obarvanem polju izpisan tudi razlog neustrezne registracije, med katerimi je bil razlog neplačila poimenovan »porabljeni obroki.«

Zaslon je bil že po odredbi šolske inšpekcije obrnjen proti osebju, tako da ni bil viden aboniranim učencem na šolsko prehrano. Učencem je bilo kljub blokadi registracije zaradi neplačanih obrokov vedno zagotovljeno kosilo, po opozorilu sistema pa je kuhinjsko osebje učenca napotilo v tajništvo šole po pojasnilo in obvestilo staršem za poravnavo dolga.