Ivan Svetlik prisegel kot novi rektor Univerze v Ljubljani

V nagovoru je izpostavil, da je čas, da slovenska družba okrepi zaupanje v idejo univerze.

Objavljeno
30. september 2013 17.39
rektor
Ni. Č., Delo.si, STA
Ni. Č., Delo.si, STA

Ljubljana - Novi rektor Univerze v Ljubljani Ivan Svetik je na slovesni inavguraciji prisegel, da bo rektorsko verigo, ki jo je danes prejel od svojega predhodnika Radovana Stanislava Pejovnika, nosil kot znamenje prizadevanj za ugled in avtonomijo univerze.

Svetlik je ob prevzemu rektorske verige prisegel, da bo deloval za napredek znanosti, umetnosti in samobitnosti slovenskega naroda ter v dobro vseh državljanov Slovenije. Da bodo prispevali k ugledu in avtonomiji ljubljanske univerze, pa so slovesno obljubili tudi dekani fakultet.

V nagovoru akademskemu zboru pa je Svetlik med drugim izpostavil, da univerza skozi svojo zgodovino, v kateri so se menjale tako države kot družbeni sistemi, ostaja pri svojem temeljnem poslanstvu - kot ena najtrdnejših povezovalnih in razvojnih družbenih ustanov.

V zadnjih štirih letih je v času številnih zunanjih pritiskov in zmanjševanja sredstev univerzo vodil Pejovnik. Prav njegovim prizadevanjem pa gre po Svetlikovih besedah zahvala, da je univerza to obdobje prebrodila »razmeroma neprizadeta« in da je našla moč tudi za nove razvojne korake.

Kot je poudaril Svetlik, lahko univerza svoje dolžnosti izpolnjuje, le če ohranja svojo raziskovalno in izobraževalno vlogo ter izboljšuje njuno kakovost. Brez temeljnega znanja, ki se prenaša na študente, se tudi zaloga uporabnega znanja hitro izčrpa. In danes je po besedah novega rektorja čas, da slovenska družba okrepi zaupanje v idejo univerze in ji podeli svež mandat za kulturni in gospodarski razvoj v državi.

Prihodnost ljubljanske univerze je sicer zasnovana v lani sprejeti strategiji, ki po oceni novega rektorja odpira prostor za nove programe razvoj najbolj nadarjenih študentov, za krepitev raziskovanja, za ustanavljanje novih podjetij. »S tem ne le ustvarjamo priložnost za prenos novih tehnologij, ampak tudi za zaposlitev diplomantov,« je pojasnil.

Krepiti je treba ponudbo programov usposabljanja za diplomante, z najnovejšo informacijsko tehnologijo in pospeševalci pretoka znanja pa želi novi rektor povezati razvojne potrebe gospodarstva z znanjem, ki ga goji univerza. »Univerza ponuja roko gospodarstvu in državi, da z razmeroma majhnimi vložki okrepimo obstoječe in oblikujemo nove mehanizme za prenos znanja,« je med drugim dejal Svetlik.

Poleg prenosa znanja kot ene od prioritet njegovega delovanja je Svetlik v izjavi za STA kot prednostni nalogi izpostavil še krepitev raziskovanja in dvig kakovosti izobraževanja. Raziskovanje je po njegovih besedah na univerzi sicer doma, a po obsegu in finančnem učinku premalo prisotno. Dvig kakovosti izobraževanja pa novi rektor med drugim namerava doseči s pregledom bolonje in vrsto izboljšav na področju izvedbe programov.

Je pa Svetlik opozoril, da je v univerzitetnem prostoru in navzven premalo sodelovanja. »Ne iščemo sinergije v tisti meri, kot bi jo lahko, in tukaj imamo ogromno neizkoriščenih možnosti,« je povedal. Zlasti ko gre za nastop visokošolskega in raziskovalnega prostora v tujini, bi morali po njegovi oceni »več sodelovati in manj konkurirati drug drugemu«.

Tudi odhajajoči rektor je sicer v svojem nagovoru opozoril na drobljenje, samozadostnost in slabo sodelovanje v slovenskem visokem šolstvu ter v raziskovalnem in razvojnem sistemu. Kot je poudaril, bi moral javni visokošolski sistem bolj povezan. Med drugim se je Pejovnik vprašal, ali ne bi bilo mogoče ustanoviti mreže univerz ali kar enotne slovenske univerze.