Iz Evrope za Zasavje v šestih letih 51 milijonov

Razvojni preboj in kohezijska sredstva – Štirje primeri dobre prakse: turizem v RTH, steklarstvo, Dewesoft in mladi podjetniki

Objavljeno
19. september 2013 16.21
Polona Malovrh, Trbovlje
Polona Malovrh, Trbovlje

Trbovlje - Zasavju je bilo v programskem obdobju 2007-2013 dodeljenih dobrih 51 milijonov evrov evropskih sredstev. Kot najmanjša in ena najbolj zapostavljenih regij išče Zasavje s staro industrijsko sestavo, visoko brezposelnostjo in s pokrajinsko degradacijskimi procesi, ki se stopnjujejo zlasti zadnje desetletje, nove razvojne možnosti tudi s pomočjo Evrope. Doslej so bili pri tem uspešni.

O pozitivnih učinkih evropske kohezijske politike so se v Zasavju danes na svoje oči prepričali predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj (MGR). Srečanje so poimenovali Razvojni potencial v Zasavski regiji. Predstavljeni so bili projekti v okviru 1,7 milijarde evrov vrednega Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in 756 milijonov evrov vrednega Operativnega programa razvoja človeških virov v istem obdobju v Zasavju.

Tokrat so izpostavili štiri primere dobre prakse: Rudnik Trbovlje -Hrastnik kot zanimiv turistični produkt v okviru projekta V 3 krasne, Steklarna Hrastnik, Dewesoft ter projekt Podjetno v svet podjetništva.
Rudarstvo je del zasavske industrijske dediščine in kot tak za ljudi tudi zelo zanimiv. Za projekt v vrednosti 450.000 evrov je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 382.500 evrov, njegov glavni cilj pa je vzpostaviti sistem turističnega razvoja, ki bo Zasavje uvrstil na turistični zemljevid.

Steklarna Hrastnik se je leta 2010 skupaj še z devetimi partnerji pretežno s področja steklarstva prijavila na javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2010-2013. Glavni namen projekta je dvigniti raven kompetentnosti zaposlenih v steklarstvu in povezanih panogah, jim omogočiti osebni razvoj, posledično pa prispevati h konkurenčnosti vključenih podjetij ter razvitosti steklarske panoge, ki naj bi dolgoročno ohranjala svojo konkurenčnost. Za projekt v vrednosti dobrih 208 tisočakov je Evropski socialni sklad prispeval skoraj 177.000 evrov.

Trboveljski Dewesoft, ki je postal znan leta 2006 , ko je začel sodelovati z ameriško vesoljsko agencijo Nasa, je danes velja vodilni svetovni proizvajalec merilnih inštrumentov za avtomobilsko, vesoljsko in obrambno industrijo. Z dobro načrtovanim razvojem in strojnim parkom, ki so ga zgradili tudi s pomočjo sredstev EU, Dewesoft zaposluje 33 ljudi in letni promet šteje v milijonih: lani v višini 6,6 milijona evrov. Za različne projekte so iz Evropskega socialnega sklada prejeli 263.770 evrov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa še 239 tisočakov.

Projekt zasavske razvojne agencije Regionalni center za razvoj (RCR)Podjetno v svet podjetništva, v katerega je pred leti prva vstopila zagorska občina, je postal državni projekt zagotavljanje podpore mladim z višjo in visoko izobrazbo in ustvarjanja novih delovnih mest v podjetništvu ter zaposlovanju mladih. Ciljna skupina so osebe z višjo, visoko izobrazbo, imajo magistrski ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih. Projekt poteka po vseh regionalnih razvojnih agencijah, koordinator pa je RCR. Za skroaj 3,9 mi.ijona evrov vreden projekt je Evropski socialni sklad prispeval 3,3 milijona.