Iz proračuna dodatna dva milijona za odpravo posledic žleda

En milijon evrov bo namenjen sanaciji plazov, gozdnih in lokalnih cest ter bivalnih objektov, en milijon pa za sanacijo državnih cest.

Objavljeno
09. oktober 2014 17.01
Fotozgodbe Železnica 21 / Suhadolnik
S. P., Delo.si, STA
S. P., Delo.si, STA

Ljubljana − Vlada je danes sklenila iz proračunske rezerve nameniti dodatna dva milijona evrov za odpravo posledic žleda, ki je februarja prizadel velik del države. En milijon evrov bo namenjen sanaciji plazov, gozdnih in lokalnih cest ter bivalnih objektov, en milijon pa za sanacijo državnih cest.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, je vlada sprejela drugi delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 v skupni višini dva milijona evrov.

Ministrstvo za okolje in prostor bo dobilo en milijon evrov za sofinanciranje sanacije sproženih zemeljskih plazov ter vzpostavitve prevoznosti na poškodovanih gozdnih in lokalnih cestah, za obnovo poškodovanih zasebnih objektov, namenjenih bivanju, ter za strokovno tehnično podporo izvedbi ukrepov.

Ministrstvo za infrastrukturo pa bo dobilo en milijon evrov za vzpostavitev prevoznosti in izvedbo nujnih del na državni cestni infrastrukturi.

Končna ocena škode

Vlada hoče zagotoviti izvedbo ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih, in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode, ki lahko nastane, če se ukrepi ne bi izvajali in so opredeljeni z intervencijskim zakonom.

Vlada se je konec marca seznanila s končno oceno neposredne škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda ter ugotovila, da končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2014 (2.586.535,65 evra) in je tako dosežen limit za pomoč v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Vlada je nato 3. aprila sprejela delni program odprave posledic v skupni višini 13 milijonov evrov.

Sanacijo poškodovanih gozdov bodo izvedli tudi s sredstvi evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in sicer v okviru novega programa za razvoj podeželja. Kot so povedali v sredo na seji odbora DZ za kmetijstvo, je za podukrep preprečevanja in odprave škode v gozdu zaradi naravnih nesreč predvidenih 20,5 milijona evrov. Vrednosti podpore bodo odvisne od odgovora evropske komisije, uradno naj bi bil znan februarja prihodnje leto.