Iz šotorov v moderno urgenco

V petek bodo v Splošni bolnišnici Jesenice odprli osem milijonov evrov vredno urgenco.

Objavljeno
08. december 2015 20.56
Urgenca Jesenice
Blaž Račič
Blaž Račič
Jesenice – Improviziranja v vojaški bolnišnici na Jesenicah, v kateri so od marca obravnavali skoraj 29.000 pacientov, je konec. V petek bodo v jeseniški bolnišnici odprli več kot osem milijonov evrov vreden prizidek z novo urgenco in večjimi operacijskimi prostori.

Gradnja nove urgence je bila strokovni in organizacijski izziv, kljub improvizaciji, ki je bila potrebna v času njene gradnje, pa so bili pacienti z obravnavo v vojaški bolnišnici večinoma zadovoljni, pravi vodja enote za nujno medicinsko pomoč v Splošni bolnišnici Jesenice (SBJ) dr. Robert Carotta.

Nova urgenca, ki so jo na Jesenicah čakali več desetletij, bo obsegala 1400 kvadratnih metrov površin, kar je štirikrat več kot doslej. Prenovili so urgentni operacijski blok z dvema operacijskima dvoranama, uredili reanimacijski prostor, prostor za urgentni CT, opazovalnico, triažni prostor, pet ambulant, šivalnico in druge prostore. Prenovili so še bolnišnično kuhinjo in ambulantno stavbo, za kar so porabili še dva milijona evrov, ki jih je večinoma zagotovilo ministrstvo za zdravje, desetino je prispevala SBJ.

Novi prostori, stare ekipe

Urgentna služba bo v novih prostorih do novega leta delovala v sedanjem obsegu, saj »dokončna kadrovska sestava mreže urgentnih centrov še ni določena«, je povedala tiskovna predstavnica SBJ Irena Micco. Predvidoma se bodo ekipam v novem urgentnem centru po novem letu pridružile še ekipe nujne medicinske pomoči, ki so doslej delovale v zdravstvenem domu na Jesenicah.

Urgentni center, za katerega so iz EU pridobili 7,5 milijona evrov (SBJ je prispevala 650.000 evrov), bi moral biti zgrajen že poleti, vendar sta gradnjo zavlekli prestavitev transformatorske postaje in razmeroma pozna odločitev za prenovo pritličja ambulantne stavbe, ki je potekala sočasno z gradnjo urgence. Čeprav je investicija končana, bodo na nov CT-aparat morali počakati do prihodnjega leta.

Šotori še ostajajo

Vojaška bolnišnica bo na dvorišču jeseniške bolnišnice ostala še do maja prihodnje leto in jo bodo uporabljali kot nadomestni prostor v poskusnem trimesečnem obratovanju novega urgentnega centra. Od začetka gradnje nove urgence marca so v vojaški bolnišnici Role 2 obravnavali skoraj 29.000 pacientov, pri tem pa so morali stalno nadzirati delovanje klimatskih naprav, saj bi sicer temperature zraka v šotorskem delu zelo nihale. Carotta je opozoril na še nekatere druge pomanjkljivosti: razmeroma nizek strop v nekaterih kontejnerjih, originalni tlak ni zdržal velikih obremenitev in so ga morali ojačiti, fizična težava za prevoz pacientov so bile klančine na stikih med kontejnerji in šotorom. Na stikih šotorov je ob močnejših nalivih zamakalo, a so stike prekrili s ceradami in odpravili problem.

Vojaška bolnišnica Role 2 stoji na parkiriščih znotraj SBJ, podjetje Avioprojekt, ki upravlja ta parkirišča in garažno hišo, pa SBJ zaračunava izpad dohodka zaradi zasedenih parkirišč. Doslej so v SBJ prejeli račune v skupni vrednosti skoraj 50.000 evrov, vendar so vse zavrnili, spor pa bodo reševali po sodni poti.