Iz strahu pred reformo vedno več upokojencev

Če se bo trend nadaljeval, se bo letos upokojilo rekordno število Slovencev.

Objavljeno
02. oktober 2012 00.33
Erika Repovž, gospodarstvo
Erika Repovž, gospodarstvo
Ljubljana – V prvih osmih mesecih letošnjega leta je bilo po podatkih Zpiza dobrih 30 odstotkov več zahtevkov za starostno upokojitev kot v enakem obdobju lani. Po besedah direktorja zavoda Marijana Papeža je pred vsako pokojninsko reformo večje povpraševanje in več vlog za upokojitev.

Ljudje se bojijo, da se po uveljavitvi novega zakona ne bodo mogli več upokojiti pod starimi pogoji. Letos pa je navalu novih upokojencev botroval še zakon o urejanju javnih financ (ZUJF) in številni drugi razlogi, je prepričan Marijan Papež.

To nista le bližajoča se pokojninska reforma in ZUJF, ki je določil, da mora delovno razmerje prenehati večina javnih uslužbencev, ki izpolnjuje starost 58 let in 40 oziroma 38 let delovne dobe, če ne pridobijo soglasja delodajalca, da delajo naprej. ZUJF je pri javnih uslužbencih ob upokojitvi predvidel tudi dve namesto treh odpravnin, zato so v pokoj pohiteli tudi tisti, ki so izpolnjevali minimalne pogoje. Razen tega se je ob sprejemanju zakona govorilo, da bodo ukinili dodano dobo in možnost znižanja starostne meje zaradi otrok. »Težko bi povedal natančno številko, po moji oceni se je letos zaradi omenjenih razlogov upokojilo več kot 500 javnih uslužbencev.«

Zpizove statistike govorijo same zase: do leta 2009 in nekaj let pred tem se je do konca avgusta upokojilo v povprečju od 11.000 do 12.000 zavarovancev. Leta 2010, ko je bil znan predlog Svetlikove reforme, ki je lani padla na referendumu, je število novih upokojencev do konca avgusta poskočilo na 12.333 in se lani spet vrnilo na dobrih 11.000. Letos pa je število novih upokojitev spet skokovito naraslo na 15.092. Če se bo ta trend do konca leta nadaljeval, se bo letos upokojilo rekordno število Slovencev, so prepričani na Zpizu. K temu bo pripomogla še demografija – v teh letih se namreč upokojuje številčna »baby boom« generacija in se »mehko odpuščajo« delavci, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za upokojitev.

Čakanje na zavodu

Eno od najpogostejših dilem ostaja vprašanje, kaj se bo po sprejetju novega zakona zgodilo s tistimi, ki so imeli manj kot eno leto do upokojitve in jim je zavod po izteku nadomestila za brezposelne plačeval prispevke za pokojninsko zavarovanje. Kako bo s temi brezposelnimi po uveljavitvi novega pokojninskega zakona, ki naj bi po besedah ministra Andreja Vizjaka začel veljati že na začetku prihodnjega leta?

Papež odgovarja, da zanje v zdajšnjem zakonu ni predvideno nikakršno varstvo. Izjema niso niti tisti, ki bi jim zavod v času uveljavitve zakona plačeval prispevke do izpolnitve pogojev za upokojitev, niti tisti, ki bi v tem času še prejemali nadomestilo za brezposelne. Če sindikati teh prehodnih odločb ne bodo izpogajali (po naših informacijah je to ena od poglavitnih tem pri usklajevanju med socialnimi partnerji), se bodo morali vsi, ki so v tem položaju, upokojiti po novih, ostrejših pogojih.

V prehodnih določbah bi morali namreč v zakonu določiti varstvo za zavarovance, ki jim manjka še eno leto do upokojitve oziroma so na dan pred uveljavitvijo zakona uživalci denarnega nadomestila. Doslej jim je zavod plačeval prispevke za pokojninsko zavarovanje največ do 25 mesecev.

Nasprotno zakon predvideva, da se lahko delovni invalidi, če jim manjkajo tri leta starosti oziroma tri leta pokojninske dobe, upokojijo po zdaj veljavni zakonodaji.

Po zadnjih podatkih zavoda iz letošnjega julija so prispevke plačevali 1424 brezposelnim osebam, ki jim po izteku denarnega nadomestila do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno upokojitev manjka največ eno leto (od teh je 1115 starejših od 55 let).

Po podatkih ministrstva za delo je šlo lani v ta namen iz državnega proračuna 2.556.515,76 evra. Izplačani bruto znesek je bil julija 177.620,83 evra oziroma 124,74 evra na posameznika.

Po podatkih zavoda za zaposlovanje število starejših brezposelnih od leta 2008 strmo narašča v kategoriji brezposelnih od 45 do 49 let. Avgusta 2008, zadnje leto pred krizo, je bilo v tej starostni skupini na zavodu registriranih 7044 brezposelnih, avgusta letos pa že 12.028. V starostni skupini od 50 do 54 let le bilo avgusta 2008 registriranih 11.092 brezposelnih, avgusta letos pa 15.637. Močno je v teh letih naraslo tudi število registriranih brezposelnih, ki so starejši od 55 let in so po zdajšnji delovni zakonodaji tudi posebno zaščiteni. Avgusta 2008 je bilo v tej starostni skupini registriranih 10.654, letos pa 21.757 brezposelnih, starejših od 55 let.