Izbira dekana zaostruje razmere na Univerzi na Primorskem

Spor med rektorjem in v. d. dekana na eni strani ter člani akademskega zbora na drugi se poglablja.

Objavljeno
19. september 2012 22.12
šuligoj Fakulteta za humanistiko Koper
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper

Koper - Člani akademskega zbora koprske fakultete za humanistične študije (FHŠ) so včeraj izpeljali del postopka volitev za novega dekana, in to po sklepu upravnega sodišča. Vendar je rektor koprske univerze Dragan Marušič zadržal postopek volitev, ker tak po njegovem mnenju nima pravne veljave.

Spor med rektorjem in v. d. dekana Gorazdom Drevenškom na eni strani ter člani akademskega zbora na drugi se poglablja. Čedalje več je sodnih sporov in čedalje več med seboj vedno bolj sprtih na Univerzi na Primorskem (UP).
Novi dekan je 8. maja preklical volitve, ki jih je razpisala prejšnja dekanja, vendar je upravno sodišče ta njegov sklep odpravilo in zahtevalo nadaljevanje volilnega postopka.

Včeraj se je dodatno zapletlo, ker je rektor izdal sklep, s katerim je zadržal vse postopke volitev, ki jih vodi akademski zbor. Rektor Marušič namreč navaja, da seje senata sklicuje in vodi dekan. Najstarejši član senata fakultete lahko skliče senat le, če je dekan odsoten. »Ker v konkretnem primeru v. d. dekana ni bil odsoten, tudi ni bilo pravne podlage za drugačen sklic senata. Iz tega izhaja, da je bila seja sklicana v nasprotju s statutom in splošnimi akti in vsi sprejeti sklepi nimajo pravne podlage. Ker bi izvajanje protipravno sprejetih odločitev lahko škodilo ugledu UP, je treba sklepe zadržati za 30 dni,« je pojasnil rektor in izrazil upanje, da bo v tem času sodišče končalo postopke.

Nekdanja dekanja Vesna Mikolič, prva rektorica koprske univerze Lucija Čok, Jože Pirjevec (kot predsednik volilne komisije) in še več uglednih imen pojasnjujejo, da je najstarejša članica senata z vso pravico sklicala sejo, ker v. d. tega ni hotel in ker hočejo s tem uresničiti sklep sodišča, Gorazd Drevenšek pa trdi nasprotno: da najstarejša članica senata ne bi smela sklicati senata in da začasna odredba sodišča ni pravnomočna (ker obstaja pritožba na vrhovno sodišče). Ne nazadnje sodišče ne more posegati v avtonomijo univerze in prepovedati rektorju zadržanje sklepa senata fakultete za določen čas.

Na FHŠ se bije bitka s časom. Včeraj je glasovalo 42 članov akademskega zbora od skupaj 86 z volilno pravico; od tega jih je 22 podprlo Ireno Lazar, 20 pa Lenarta Škofa. Enega od obeh naj bi senat izvolil za dekana že prihodnji teden, saj naj bi že na začetku oktobra senat sestavljali povsem drugi člani. Tudi če bo stari senat izvolil dekana, ga rektor ne bo hotel imenovati. Zato se bo moral senat FHŠ o tem odločati še najmanj enkrat. Drevenšek pa je napovedal disciplinski postopek proti najstarejši članici sveta, ker je sklicala sejo in s tem domnevno posegla v njegova pooblastila.