Izbiranje novega predjamskega graščaka

Najem gradu Ministrstvo bo ponudbe odpiralo 10. oktobra, iz Postojne bosta verjetno samo dve

Objavljeno
02. oktober 2013 23.11
Predjama 10.06.2013 foto:Igor Mali
Dragica Jaksetič
Dragica Jaksetič
Do ponedeljka bo ponudbo za najem Predjamskega gradu do leta 2028 izmed Postojnčanov gotovo oddal podjetnik Robert Čebokelj, dva, med njima tudi Marjan Batagelj, se še nista odločila, z občinskega zavoda Znanje pa nočejo ničesar reči.

Do vključno ponedeljka morajo tisti, ki bi hoteli postati najemniki Predjamskega gradu, oddati ponudbo za najem tega kulturnega spomenika državnega pomena. Eden od razpisnih pogojev je plačevanje najemnine v višini najmanj 30 odstotkov prihodka od vstopnin, vendar ne manj kot 150.000 evrov na leto. Poudarek je tudi na ponujeni višini letnih sovlaganj v lokalno komunalno infrastrukturo ter izkazovanje vnaprej dogovorjenega sodelovanja z občino, krajevno skupnostjo, javnimi zavodi s področja kulture, lokalnimi turističnimi društvi. Investicijska vlaganja bodo ostala dolžnost lastnice, države, ta pa bodo pokrivali z najemninami.

V družbi Postojnska jama se še niso odločili

Po ustavljenem podobnem razpisu, objavljenem konec leta 2011, se ministrstvo za kulturo torej ponovno loteva rešitve nikoli določenih razmerij do upravitelja Predjamskega gradu. Konec lanskega leta je grad v enoletni začasni najem, do 1. novembra letos, za 150.000 evrov, oddalo družbi Postojnska jama. Ta pa ji je, da bi se izognili poznejšim sporom, poravnala še skoraj 800.000 evrov »najemnine« za nazaj (do leta 2007), čeprav ni bilo nobene najemne pogodbe.

Toda Marjan Batagelj je včeraj na vprašanje Dela, ali se bo potegoval za najem, odgovoril, da se o tem v družbi Postojnska jama še niso odločili. O razpisu oziroma o ravnanju ministrstev pa je povedal, da jih niti kulturno niti okoljsko ministrstvo pred pripravo razpisa o ničemer, na primer niti o razmerju med gradom in jamskim sistemom pod njim, nista vprašali, in to kljub temu, da grad že od leta 1949 upravlja Postojnska jama in da je bil to edini grad pri nas, ki nikoli ni bil proračunski porabnik.

Na prejšnji ustavljeni razpis se je poleg Postojnske jame prijavil tudi postojnski podjetnik Robert Čebokelj, ki je takrat ponudil 250.000 evrov najemnine. Za Delo je potrdil, da bo ponudbo oddal, višine ponujene najemnine, ki po razpisu prinese največje število točk, pa tokrat ne razkriva. Čebokelj ocenjuje, da sta njegovi prednosti odločenost, da bo »resno sodeloval z okolico gradu«, pa tudi zamisli o vsebinah. Na vprašanje, ali ne pričakuje zmanjšanja števila obiskovalcev, če se od gradu poslovi Postojnska jama, pa odgovarja, da obisk gradu ni toliko odvisen od Postojnske jame, kot se prikazuje. »Če bi šlo za še eno jamo, bi to bil strel v koleno, a grad je nekaj drugega kot jama,« pravi Čebokelj.

Najemnik bo moral najprej rešiti problem parkiranja

Ali bi ponudbo oddal, še razmišlja tudi samostojni podjetnik Jernej Knific iz Postojne. Okleva, ker razpisni pogoji dajejo prednost prodani vstopnini in popularizaciji gradu, torej množičnosti, nič pa razvojnemu programu oziroma vsebinam.

Ponudbo za najem bi lahko oddal tudi zavod Znanje, vendar so nas tam odpravili s pojasnilom, da razpisa ne komentirajo. Zavod, ki ga vodi Brigita Kidrič, soproga predsednika Krajevne skupnosti Bukovje, v kateri je tudi Predjama, je občinski, zato sklenitev zahtevanih pisem o nameri o dobrem sodelovanju z občino, s krajevno skupnostjo in lokalnimi turističnimi društvi zelo verjetno ne bi bila težavna.

Kdor koli bo novi najemnik gradu, in se ni morda že vnaprej dogovoril za sodelovanje s Postojnsko jamo (če ta ne bo oddala ponudbe), se bo soočil z velikim problemom parkiranja v Predjami, saj so vsa zemljišča, primerna za to, v lasti Postojnske jame. Posloviti se bo moral tudi od oglaševanja gradu na več kot milijon prospektih Postojnske jame in na najbolj obiskani turistični spletni strani v Sloveniji, koncesionarju pa ne bo mogel braniti dostop do Erazmove jame skozi Predjamski grad.