Izlaškega mrtveca, Hotel Medijske toplice, Zagorjani ne bodo oživljali

Revizorji občino Zagorje svarijo pred vlaganji v Medijske toplice brez izbrisa milijonskih hipotek.

Objavljeno
22. november 2013 19.17
Polona Malovrh, Trbovlje
Polona Malovrh, Trbovlje

Vlaganje v hotelski kompleks Medijske toplice na Izlakah, ki zaprt propada že četrto sezono, bi bilo brez izbrisa hipotek preveliko poslovno tveganje za občino, je pokazala revizija. Zagorjani zato opuščajo misel na oživitev hotela, ki ima sicer znanega, a do vratu zadolženega lastnika, Poslovne sisteme Zupanc (PSZ) iz Celja.

Da mora biti občina Zagorje v zvezi z Medijskimi toplicami pred sklepanjem morebitnih pogodb izjemno previdna, saj gre za veliko tveganje, je ocenila revizijska hiša Munera, pri kateri so Zagorjani naročili mnenje o najemu oziroma pridobitvi zunanjih bazenov v kompleksu na Izlakah. Te je PSZ Celje poleti oddal v brezplačni najem Juretu Urbaniji in skupini krajanov - Civilni iniciativi oživitve Medijskih toplic, ki je bazene in okolico počistila in uredila, kot društvo pa je kompleks odločena upravljati tudi v prihodnje.

Po besedah Jureta Urbanije bi občina podporo projektu izkazala s postavko v proračunu 2014 in z zneskom, ki ga namerava investirati v kompleks. A revizija je zadevo obrnila na glavo. »Društvu za oživitev Medijskih toplic bomo v zakonskih okvirih, se pravi s sredstvi proračuna, pomagali, vztrajam pa, da njihov letošnji poskus oživitve ni drugega, kot akcija 'bogatejši bodo še bogatejši',« pravi župan zagorske občine Matjaž Švagan, ki ji PSZ dolguje več 10.000 evrov nadomestila za stavbno zemljišče.

Kompleks pod hipotekami

Revizija Zagorjanov sicer ni presenetila, saj tudi finančne težave Celjanov niso več skrivnost. Knjigovodska vrednost delnic PSZ je na zadnji dan lanskega leta znašala manj kot 19 evrov, borzni tečaj tistega dne pa niti en evro. To po oceni revizorke Brigite Frlin Novak pomeni, da ima PSZ v bilancah prevrednoteno aktivo oziroma premoženje, ki ga sestavljajo predvsem nepremičnine. Na teh pa je vknjiženih vrsta hipotek. Izlaška družba Hotel Medijske toplice, ki je ena od dvanajstih odvisnih v lasti PSZ, ni izjema. Samo na 1700 kvadratnih metrov velikem zemljišču s poslovno zgradbo ob upoštevanju revalorizacije je hipotek skoraj za devet milijonov evrov. Večina jih odpade na Poštno banko Slovenije in A Banko oziroma A Banko Vipa, najstarejša je iz leta 1998.

PZS prodaja nepremičnine

PSZ na svojih spletnih straneh za izlaški kompleks zdaj tudi uradno išče kupce, naprodaj pa ponuja še objekta v bližini avtoceste v Medlogu pri Celju, pa v obrtni coni v Lenartu, stavbno zemljišče v Vojvodini, luksuzno opremljeni stanovanji v Beogradu, dva apartmaja na Pagu, dom v Šibeniku in celjske znamenitosti, kot so hotel Turška mačka, restavraciji Majolka in Pri mostu ter več poslovnih prostorov v mestnem središču Celja.

Vlaganja niso smiselna

Revizorka Novakova o morebitnem najemu Medijskih toplic meni, da je to za občino zelo tvegano zaradi hipotek. Zastavni upnik namreč lahko v primeru, če dolžnik ne poravnava kreditnih obveznosti, ne glede na najemno pogodbo sproži postopek izvršbe ali prodaje nepremičnine. Drugi zadržek je ocena zagonskih sredstev: v primeru Medijskih toplic, ki propadajo že štiri leta, bi to zahtevalo več stotisočakov vlaganj. Za občino Zagorje, pravi Švagan, bi bil najbolj optimalen najem nepremičnine brez hipotek.

Revizija je še zlasti opozorila na tveganje v primeru občinskih vlaganj v Medijske toplice: občina bi namreč vlagala denar v tujo nepremičnino, s tem povečala njeno vrednost v korist lastnikov, do solastnine pa ne bi bila verjetno nikoli upravičena, saj bi v primeru izvršb banke poplačali iz celotne nepremičnine ne glede na solastniške deleže. Vložek Zagorjanov bi bil torej izgubljen. Brez izbrisa hipotek revizorka občini odsvetuje tudi nakup kompleksa, oziroma kakršna koli pogodbena razmerja in vlaganja v projekt oživitve.