Izola najbolj zadolžena občina na Obali

Svetniki po hitrem postopku sprejeli proračun, ki predvideva v letu 2013 kar 68 odstotkov več odhodkov.

Objavljeno
20. december 2012 21.13
suligoj/izola
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Izola – Izolska občina se bo v prihodnjem letu še tretje leto zapored lahko zadolžila, in to za 1,5 milijona evrov. Sedanja zadolženost (9,9 milijona evrov) ji to omogoča. Toda zadolžitev občine na prebivalca bo s tem prihodnje leto večja kot v piranski in koprski občini. Župan Igor Kolenc napoveduje naložbeno zelo živahno leto.

V izolski občini bodo leto 2012 končali s približno 16,1 milijona evrov prihodkov in 550.000 evrov presežka. V prihodnjem letu predvidevajo kar 25,8 milijona evrov prihodkov ali 60 odstotkov več. Najpomembnejši napovedan dodaten vir bodo predvidoma transferni prihodki (evropska in državna sredstva), ki jih proračun predvideva za 3,4 milijona, to je več kot štirikrat več kot v iztekajočem letu. Med najbolj negotovimi viri je postavka 7,4 milijona evrov od prodaje stavbnih zemljišč in nepremičnin, saj je občina leta 2012 prodala za vsega 143.000 evrov nepremičnin. Zato je dvom o neprimerno večji prodaji leta 2013 utemeljen.

Odhodkov je bilo letos za 15,7 milijona evrov, prihodnje leto naj bi jih bilo kar 26,5 milijona evrov, to je 68 odstotkov več. Za naložbe nameravajo nameniti 11,4 milijona evrov, to je 3,5-krat več kot letos. Lotili se bodo gradnje slemenske ceste Jagodje–Šared (v dveh letih bodo zanjo in kanalizacijo namenili predvidoma sedem milijonov evrov), prihodnje leto pa nameravajo urediti štiri krožišča in priključek na obalno hitro cesto, ki bi morala biti dograjena prihodnje leto. Za štiri krožišča in priključek bodo namenili milijon evrov, za kanalizacijo v Kortah 2,2 milijona evrov, za izboljšave vodovodnega omrežja pa 1,8 milijona evrov (večji del evropskih sredstev).

Svetniki so se danes odločali še za proračun v letu 2014, ki naj bi bil še bogatejši, saj načrtujejo 27,5 milijona evrov prihodkov in 28 milijonov evrov odhodkov.