Izolske odpadke bodo vozili daleč od urejene deponije

ARSO ni izdalo dovoljenja, ker Izola ne more zagotoviti finančnega jamstva za ukrepe s področja varstva okolja pri tem odlagališču, toda odlagališče bodo kljub temu (tudi brez finančnega jamstva) vzdrževali in varovali

Objavljeno
06. marec 2013 20.30
suligoj*Kup smeti po nastopu Severine
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Izola - Agencija RS za okolje je zavrnila izdajo okoljevarstvenega soglasja za obratovanja izolskega odlagališča odpadkov, čeprav z njim ni nič narobe in je zasedeno le napol. Občina ne more zagotoviti zahtevanega visokega finančnega jamstva. Zagotovila je poroštvo in zagotovila je, da bo to deponije še naprej okoljsko varovala in ga vzdrževala.

V primeru izolski občini je prišlo do absurdne odločitve. ARSO je zavrnila izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za izolsko odlagališče ob cesti proti Kortam samo zato, ker Komunala Izola ni predložila določene oblike finančnega jamstva za izvedbo ukrepov varstva okolja za čas med obratovanjem, v času zapiranja in po zaprtju odlagališča. Komunala Izola je sicer predložila poroštveno izjavo, toda na ARSO so ugotovili, da ne gre za poroštvo, izdano za obveznosti iz zadolževanja.

"V kolikor je odlagališče javna infrastruktura v lasti občine, je finančno jamstvo lahko tudi v obliki poroštvene izjave njenega upravljavca, vendar v skladu z zakonom , ki ureja financiranje občin. Sicer pa bi morala Komunala Izola vložiti ustrezno bančno garancijo, zavarovalno polico ali namenski depozit, česar pa izolska Komunala ni izpolnila. V zadnjem letu smo zaznali veliko težav upravljavcev odlagališč pri pridobivanju bančnih garancij, kar je posledica neugodnih gospodarskih razmer v državi. Ker je finančno jamstvo nujni pogoj za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, določen tudi z direktivo EU o odlaganju odpadkov na odlagališčih, smo na težave večkrat opozorili ministrstvo za kmetijstvo in okolje in ga pozvali naj ustrezneje uredi predpise za to področje," so svojo potezo opravičili na ARSO.

Denis Bele, direktor Komunale Izola, je ogorčen nad utemeljitvijo ARSO: "V pojasnilu zavrnitve navajajo, da je finančno jamstvo lahko tudi v obliki poroštvene izjave upravljavca, če je javna infrastruktura v lasti občine. Pa saj pri nas je ravno to in Komunala je v 100- odstotni lasti občine. Saj smo mi dokazali ministrstvu, da bi radi s poroštveno izjavo nadomestili finančno jamstvo, zdaj pa navajajo, da tega nimamo. To je nezaslišano. Nezaslišano, da imamo urejeno odlagališče, kjer bi lahko odložili najmanj 25.000 ton odpadkov. Zapirajo pol prazno deponijo. In to počnejo tudi drugod. Gre za izjemno škodo, ki si je država v takih razmerah ne sme privoščiti. Seveda se bomo na takšno odločitev pritožili."