Izolski občinski svet bo o županu odločal januarja

Po razsodbi upravnega sodišča iz Nove Gorice se je jeziček na tehtnici povolilne negotovosti v izolski občini obrnil v prid Tomislavu Klokočovniku.

Objavljeno
27. december 2006 19.05
Tomislav Vitezica, Tomislav Klokočovnik in Breda Pečan
Izola – Vršilec dolžnosti izolskega župana Anton Juriševič je izredno sejo izolskega občinskega sveta, na kateri bodo svetniki ponovno obravnavali pritožbo županskega kandidata stranke Izola je naša Tomislava Klokočovnika, sklical za 4. januar 2007, so sporočili iz občine Izola. Na seji bodo Klokočovnikovo pritožbo obravnavali na podlagi sodbe Upravnega sodišča v Novi Gorici, na katerega se je pred tem, zaradi odločitve občinskega sveta, da Klokočovnikovi pritožbi ugodi, pritožila županska kandidatka SD Breda Pečan.

Sklic izredne seje so zahtevali svetniki strank Izola je naša, LDS in SDS ter list Izola zbudi se in Izolani.

Na dnevnem redu izredne seje občinskega sveta bo tako pregled in potrditev zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta, ponovna obravnava pritožbe Klokočovnika na sklep Občinske volilne komisije na podlagi sodbe Upravnega sodišča v Novi Gorici, imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter sprejetje sklepa o upoštevanju vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri določitvi prispevka staršev za vrtce v občini Izola.

Klokočovnik je z odločitvijo sodišča zelo zadovoljen, Pečanova pa je tudi vesela

Klokočovnik je po odločitvi Upravnega sodišča povedal, da je z odločitvijo sodišča zelo zadovoljen, in dodal, da je sicer res, da je ugodilo pritožbi Pečanove, vendar je odločilo tudi, da se glasovnice prispele po pošti iz doma upokojencev ter ostale štiri sporne glasovnice upoštevajo kot neveljavne, kar pomeni, da je rezultat ponovno takšen kot na začetku, njemu v prid. Klokočovnik meni, da bo po ponovni obravnavi občinskega sveta zmagal on.

Pečanova pa je povedala, da je odločitve upravnega sodišča vesela, saj so njeni pritožbi ugodili in dodala, da bo odvetnik občinskega sveta moral sedaj zadevo preučiti, sama pa bo sprejela kakršnokoli odločitev občinskega sveta, ne glede na zmagovalca, če bo le v skladu z navodili upravnega sodišča.

Glasovnice po pošti so neveljavne

Po razsodbi upravnega sodišča iz Nove Gorice se je jeziček na tehtnici povolilne negotovosti v izolski občini obrnil v prid Tomislavu Klokočovniku, saj je sodišče med drugim razsodilo, da so glasovnice po pošti neveljavne, če na ovojnicah ni poštnega žiga, iz katerega je mogoče nedvoumno ugotoviti, da je bilo glasovanje opravljeno dan pred razpisanim dnevom za glasovanje. Dodalo je še, da nepravilnega glasovanja po pošti ni mogoče ponoviti. Stranka Izola je naša in njena koalicija si prizadevata, da bi izredno sejo o tem vprašanju izpeljali že jutri, saj trdijo, da je treba v Izoli čim prej odpraviti pat položaj.

Odločitev sodišča daje prednost Klokočovniku

Upravno sodišče v Novi Gorici je v rekordnem času, samo v osmih dneh (in to v predprazničnih!) od prejema pritožbe, sprejelo dolgo, vendar dokaj jasno napisano sodbo, ki ji nekateri pravijo salomonska. Senat pod predsedstvom Igorja Lučovnika je namreč ugodil pritožbi Brede Pečan , odpravil sklep občinskega sveta in zadevo vrnil svetu v ponovno odločanje. Hkrati je ugotovil, da ponovitev drugega kroga volitev sploh ne pride v poštev, a tudi ponovne volitve na posameznih voliščih niso potrebne, saj je napake mogoče odpraviti. Glede na pojasnila, ki so jih zapisali v sodbo, je mogoče sklepati, da bi imel Tomislav Klokočovnik po novem poročilu občinske volilne komisije osem glasov več kot Breda Pečan. Toliko glasov več je imel tudi po prvih neuradnih rezultatih v nedeljo zvečer.

Upravno sodišče je priznalo Bredi Pečan pritožbeno pravico, čeprav Franci Matoz, odvetnik Tomislava Klokočovnika, temu še zmeraj oporeka in razmišlja, ali naj bi sprožil ustavno presojo. Matoz se sklicuje na določilo zakona o lokalnih volitvah, ki pravi, da se na sklep občinskega sveta lahko pritoži samo tisti kandidat, čigar pritožbi občinski svet ni ugodil. Ker se Pečanova sploh ni pritoževala občinskemu svetu, se na ta način ne bi smela pritožiti. Breda Pečan bi lahko vložila tožbo in bi moralo biti potem jasno, kdo je tožena stranka (kar v njeni pritožbi ni razvidno). Sodišče je sprejelo njeno pritožbo dejansko kot tožbo zoper posamični akt, s katerim je lahko poseženo v njeno ustavno pravico biti voljena. Franci Matoz tudi oporeka razsodbi, ki pravi, da sklep občinskega sveta ni jasen in popoln, ker občinski volilni komisiji ne daje jasnega napotka. Matoz odgovarja: “Napotilo ni bilo nejasno. Občinski svet je naložil volilni komisiji, da odpravi nepravilnosti, če pa jih ne more odpraviti, naj volitve ponovi na posamičnih voliščih. Zdaj bomo ta sklep veliko jasneje zapisali.”

Več v tiskani izdaji Dela.