Izpraznjena vojaška stanovanja za Brežičane

Na razpis za 13 socialnih stanovanj je vlogo oddalo 62 prosilcev, za ljudi brez prihodkov bi občina rada uredila bivalne enote.

Objavljeno
18. marec 2014 19.00
Janoš Zore, Posavje
Janoš Zore, Posavje

Brežice – Brežiška občina z dvema ločenima razpisoma, ki se zaključujeta danes, oddaja v najem 13 neprofitnih in 9 tržnih stanovanj. Velik odziv prosilcev priča, da se je socialna stiska v občini v zadnjih letih še poglobila.

Občina ima v lasti 150 stanovanj, od tega 118 neprofitnih, 25 tržnih in 7 službenih. Zadnji razpis za oddajo sedmih stanovanj je bil objavljen leta 2008, ko je na čakalni listi ostalo 47 prosilcev. Tokratna razpisa je omogočil predvsem brezplačen prenos desetih vojaških in desetih bivanjskih enot stanovanjskega sklada na občino, ki je v obnovo investirala 140.000 evrov.

Obrambno ministrstvo je s prenosom praznih nepremičnin odplačalo nadomestilo do lokalne skupnosti zaradi negativnih učinkov vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Roman Matjašič z brežiške občine pravi, da je do prenosa lastništva prišlo v pravem času: »Vsekakor nam ta stanovanja pridejo prav. Skupina prosilcev za neprofitna stanovanja je heterogena,« razlaga Matjašič: »Ne drži, da gre le za ljudi z nizko izobrazbo. Med njimi so tudi nekdanji podjetniki, ki so imeli premoženje pod hipotekami in so čez noč propadli. Morda za to niti niso bili sami krivi, saj jim je recimo lahko kakšno podjetje ostalo dolžno 100.000 evrov ali več. S krizo se število ljudi v stiski samo še povečuje.«

Najemniki dolžni 278.000 evrov

Na novembra objavljen razpis za socialna stanovanja so na občini prejeli 62 prošenj. Danes se zaključuje razpis za tržna stanovanja, interesentom so v preteklih tednih na občini razdelili več kot 40 praznih vlog. Izklicne cene za najem tržnih stanovanj se od 131 evrov za garsonjero dvigujejo do 224 evrov za trisobno stanovanje s kletjo. Najemnina za neprofitna stanovanja je za tretjino nižja.

Toda kljub relativno ugodnim cenam najemniki, ki živijo v občinskih prostorih, svojih obveznosti ne plačujejo redno. Od poletja 2012 se je skupen dolg iz 224.368 evrov povišal na 278.806 evrov; za 174.908 evrov je neplačanih najemnin, ostalo so nepokriti obratovalni stroški. Število gospodinjstev, ki dolgujejo več kot 1000 evrov, je v dobrem letu in pol naraslo iz 25 na 38.

Pred letom 2012 je občina do dolga poskušala priti z izterjavo, a socialno ogroženim ni imela česa vzeti. Poleti 2012 je občinski svet soglasno prižgal zeleno luč za izselitev neplačnikov. Toda ker občina socialne stiske ne želi poglabljati, bo s tem ukrepom počakala do leta 2015.

Občina noče brezdomcev

»V izpraznjeni stavbi nekdanjega doma upokojencev želimo v letu 2015 urediti bivalne enote, ki bi tistim, ki nimajo nič, nudili osnovne pogoje za bivanje: sobo in skupne sanitarne prostore. To so tudi smernice ministrstva,« je razložil Matjašič. Postopek vračila lastništva stavbe iz države na občino je v zaključni fazi, brežiška občina se o ureditvi bivalnih enot za celotno regijo pogovarja tudi z ostalimi posavskimi. »Po določilih zakona bi neplačnike lahko vrgli na cesto. Toda želimo biti socialni in počakati na ureditev bivalnih enot,« pravi Matjašič.

Za prodajo je predvideno še deset nepremičnin

»Stanovanj za prodajo je v Brežicah dovolj, a prodajajo se slabo, ker so cene previsoke. Oddajajo se po večini za ceno od 200 do 300 evrov,« pravi nepremičninska agentka Sanja Radivojević. Število najemniških enot se je v kraju sicer v zadnjih letih povečalo, predvsem zaradi finančne krize in nepremičninskega davka, ki sta lastnike praznih nepremičnin prepričala v oddajo, pa tudi zaradi krčenja fonda vojaških in policijskih stanovanj. Mors ima v občini 102 stanovanji, od tega 44 praznih (leta 2013 je povprečen mesečni strošek na stanovanje znašal 109 evrov). Ob brezplačnem prenosu desetih nepremičnin na občino je ministrstvo od vključno leta 2012 dalje fizičnim osebam prodalo 18 stanovanj in iztržilo 678.470 evrov; za prodajo je predvideno še deset nepremičnin. Od 33 policijskih stanovanj je nezasedenih osem. V letih 2012 in 2013 je ministrstvo za notranje zadeve prodajalo štiri stanovanja, a samo enega je uspelo prodati februarja letos.