Izselitev lekarne na Bledu

Lekarnarka Marta Poljanšek Zupan je zaman prosila družbo Salus za odlog deložacije.

Objavljeno
01. junij 2017 12.38
san*lekarna bled
Brigite Ferlič Žgajnar
Brigite Ferlič Žgajnar

Ob deveti uri je sodni izvršitelj Denis Paternost začel izseljevati zasebno lekarno Bled. Najemnica tamkajšnjih prostorov, magistra farmacije Marta Poljanšek Zupan, dogajanje budno spremlja in prevzema dokumentacijo, že zgodaj zjutraj pa je v zvezi s tem napisala sporočilo za javnost.

Pojasnila je, da se ji kljub izjemnim prizadevanjem ni uspelo dogovoriti z upnikom družbo Salus za preklic in preložitev deložacije. Meni, da za preložitev obstajajo če ne že pravni, pa prav gotovo humani razlogi. Poudarila je, da si je vseskozi prizadevala za ureditev zadeve po mirni poti, v korist vseh vpletenih in brez pozornosti javnosti.

»Imela sem subjektivne, a vendarle s humanega vidika povsem razumevajoče razloge, zaradi katerih sem se znašla v stiski, tako finančni kot duševni,« priznava prizadeta koncesionarka lekarniške dejavnosti.

Nepopustjivi upnik

Ker je ves čas delala, je zamudila tridnevni pritožbeni rok na izvršbo, a je kasneje dolg, ki je vodil k temu postopku, poravnala. Zato meni, da z vidika humanosti to ne bi smela biti ovira za nadaljevanje dolgoletnega najemnega razmerja s Salusom. Obljublja, da bi v tem primeru tudi v bodoče poravnavala obveznosti in po najboljših močeh skrbela za prebivalce in turiste občin Bled, Bohinj in Gorje.

Kljub težavam, ki so jo pahnile v dolg in ki izhajajo iz razveze zakonske zveze in s tem povezane delitve
skupnega premoženja, je Salusu predlagala nakup nepremičnine. V zvezi s tem pogajanja še niso zaključena, saj je Salus kot najemodajalec predlagal svojo cenitev vrednosti nepremičnine in še nekatere druge pogoje nakupa. »Ocenjujem, da deložacija tudi iz tega razloga ni primerno in navsezadnje pošteno sredstvo urejanja spornega razmerja, glede na mojo namero nadaljevati dejavnost. Ob tem je treba izpostaviti tudi morebitno izgubo koncesije,« je zapisala.

V lekarni je za približno 30.000 evrov že plačanih zalog, tako zdravil kot ostalega blaga, ki se trenutno nahajajo primerno hranjene v prostoru, ki je predmet deložacije. Po oceni Poljanšek Zupanove bo torej z izselitvijo nastala povsem nepotrebna škoda, ki jo bo eksistenčno še dodatno prizadela v primerjavi z interesi najemodajalca, katerega terjatve je do konca marca v celoti poravnala, skupaj z obrestmi in uporabnino prostorov.

To posebej izpostavlja, saj je plačilo najemnine bolj ali manj edini smisel pogodbe o najemu: »Posebej zdaj, ko je začel veljati nov zakon o lekarniški dejavnosti, ki prepoveduje vertikalne povezave med lekarno in veledrogerijo.«

Včeraj je njen pooblaščenec Almin Gorinjac iz družbe Sincera Salus znova prosil za usmiljenje in razumevanje. Stopil je v stik s Salusovim odvetnikom Damijanom Brulcem, vendar ga je ta napotil na Salus. Tam je bil direktor Miha Lavrič odsoten, drugega primernega sogovornika pa ni dobil, zato je v urgentnem pismu zaprosil za preložitev deložacije za najmanj pol leta. To je po oceni Poljanšek Zupanove primeren rok, v katerem bi lahko z malo dobre volje in občutkom za humanost uredili tudi tako občutljivo zadevo, kot je predmetna, seveda v korist vseh udeleženih strank in lokalnega okolja. Na žalost niso prejeli nobenega odgovora.

Poljanšek Zupanova se je odločila, da o zadevi seznani javnost, saj bo njen primer močno vplival na preostalih 49 lekarn, ki so v takšnem ali drugačnem pogodbenem odnosu z veledrogerijami. O tem, v kakšnem odnosu so, smo v Delovih Ozadjih že pisali.

Blejska lekarnarka navaja še, da se je, odkar je prestopila prag lekarne, zavzemala za primerno plačilo farmacevta receptarja, predvsem pa njegovo strokovno neodvisnost. »Le tako lahko opravljaš osebno odgovoren poklic, poklic lekarniškega farmacevta. Poleg tega sem se zavzemala za pošten zaslužek med udeleženci (primerljiv z Evropo) in sicer med proizvajalcem (zastopnikom), veledrogeristom (npr. Salus) in izdajateljem (vročevalcem) zdravila (mag. farm. ali farm. tehnik). Najbrž mi škodujejo tudi moja prizadevanja za povezavo in sodelovanje med uradno medicino in celostnimi (alternativnimi) oblikami naravnega zdravljenja in zakonske ureditve področja alternative,« je zapisala v besedah, ki bodo očitno besede slovesa od zasebne lekarniške dejavnosti.