Izvršljivih sklepov glede rušenja črnih gradenj skoraj 1800

Za odlog rušenja nedovoljene stavbe je zaprosilo 200 lastnikov.

Objavljeno
14. september 2014 13.27
Ostanki na črno zgrajene hiše na območju Centinere pri Medulinu
Ma. F., Delo.si, STA
Ma. F., Delo.si, STA
Ljubljana - Od uveljavitve novele zakona o graditvi objektov, ki je omogočila odlog izvršbe inšpekcijske odločbe o rušenju nedovoljene gradnje, je za odlog zaprosilo 209 lastnikov tovrstnih stavb, inšpektorat pa je ugodil 182 prošnjam. Izvršljivih sklepov glede rušenja je sicer skoraj 1800.

Namen moratorija na rušenje je bil premostiti čas do priprave zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, ki ga je za leto 2015 napovedal minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel in ki naj bi omogočil legalizacijo določenih neskladnih in nezakonitih gradenj.

Odstranjenih skupno 19 objektov

Kot so povedali na Inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor, letos potekajo izvršbe predvsem na objektih, kjer je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti. Do 11. septembra je bilo v začetih izvršilnih postopkih odstranjenih skupno 19 objektov, od tega so jih 12 odstranili lastniki sami, sedem pa inšpekcija.

Po navedbah inšpektorata gradbeni inšpektorji pri inšpekcijskih postopkih in opravljanju upravnih izvršb upoštevajo predvsem javno korist in javni interes. Prioriteto imajo objekti, kjer je ogroženo zdravje in življenje ljudi ter javna varnost, upošteva se tudi vpliv gradnje na okolje, ogrožanje javnih površin, gradnja v varovalnih območjih, zahtevnost objekta, vrsto nadzora in faza gradnje. Višjo prioriteto imajo tudi objekti kjer sta odločba in sklep o dovolitvi izvršbe pravnomočna.

Okoli 11.000 nerešenih zadev

Gradbena inšpekcija - ki je imela lani za rušenje nedovoljenih gradenj na voljo 235.000 evrov (porabila jih je 160.000), letos pa 197.000 evrov - ima trenutno okoli 11.000 nerešenih zadev, pri čemer je v okoli 3200 primerih izdana inšpekcijska odločba za odstranitev objekta oz. vzpostavitev prejšnjega stanja. Med temi je bil za okoli 2100 zadev uveden izvršilni postopek oz. izdan sklep o dovolitvi izvršbe, od tega je v skoraj 1800 primerih ta sklep izvršljiv.

Inšpektorat je od 27. decembra lani, ko je začela veljati novela, ki je omogočila moratorij, do 27. avgusta letos prejel 209 vlog za odlog izvršbe. V 182 primerih je prošnji ugodil, 22 vlog je zavrnil, pet pa zavrgel.

Novela je omogočila enoletni moratorij na rušenje stanovanjskih stavb, v katerih bivajo ljudje, in gospodarskih stavb, v katerih se neprekinjeno opravlja gospodarska dejavnost in bi zavezanec v primeru rušitve izgubil edini vir dohodka oz. bi mu grozila hujša gospodarska škoda ali pa bi bila odločitev inšpekcije razlog za odpuščanje delavcev.

Izvršba se lahko odloži za največ tri leta, če je lastnik objekta dal pobudo za spremembo prostorskega akta, ki jo je občina že vključila v postopek sprememb prostorskega akta in se je pisno opredelila, da jo bo upoštevala pri naslednjih spremembah. Če je lastnik vložil zahtevo za izdajo gradbenega ali uporabnega dovoljenja, odlog velja do izdaje gradbenega dovoljenja.

Reševanje problema nedovoljenih gradenj je minister Omerzel načrtoval v sklopu celovite prenove prostorske in gradbene zakonodaje, ki naj bi bila po sklepu odhajajoče vlade na vladi obravnavana novembra letos, sprejem v DZ pa je bil predviden do junija 2015.