Janković slabo spi

Ljubljanski župan Zoran Janković je pred ponedeljkovo sejo mestnega sveta, na kateri bodo obravnavali osnutek proračuna v višini 227 milijonov evrov, priznal, da je malo nervozen in slabo spi.

Objavljeno
11. februar 2007 09.59
Zoran Jankovič
Ljubljana - Ljubljanski župan Zoran Janković je pred ponedeljkovo sejo mestnega sveta, na kateri bodo obravnavali osnutek proračuna v višini 227 milijonov evrov, priznal, da je malo nervozen in slabo spi. Pojasnil je, da je imel v "prejšnjem življenju" kot menedžer alternativo, ki je zdaj nima.

Lokalni proračun je okrnjen za 56.8 milijonov evrov

Proračun je namreč zaradi zakona o financiranju občin ob 56,8 milijona evrov. V večini svetniških skupin županu "zamerijo", da je breme manjših proračunskih prihodkov prevalil na družbene dejavnosti in četrtne skupnosti.

Proračun ni razvojno naravnan

Ljubljanska podžupanja Jadranka Dakič je poudarila, da proračun v bistvenem delu ni razvojno naravnan, saj pokriva le plače v mestni upravi in javnih zavodih ter zakonske in pogodbene obveznosti iz preteklega obdobja. "Pod vprašajem je nekaj koncesij in financiranje nadstandardnih programov pri predšolski vzgoji v naslednjem šolskem letu," je dejala Dakičeva. Zelo veliko problemov pa bodo po njenih besedah povzročili neizvedeni razpisi za sofinanciranje projektov na področju kulture, zdravstva, športa, sociale in preventive.

Janković: Črtala naj bi se nehigienična poraba


Na seji mestnega sveta naj bi se črtala še kakšna "nehigienična" poraba, kjer so indeksi za sto in več odstotkov večji, je napovedal Jankovič. Pojasnil je, da še vedno uporablja svoj mobilni telefon, na službenega porabi okoli štiri evre mesečno. Župan in podžupani se vozijo s svojimi avtomobili, županova plača je zamrznjena, nepoklicni podžupani pa prejemajo 1200 evrov plače, je varčevalne ukrepe navedel Janković. Mestne svetnike pa je župan pozval, naj na seji, preden bodo predlagali, kaj je potrebno dodati proračunu, povedo, kje je mogoče vzeti.

V večini svetniških skupin se strinjajo, da bo spremenjen način financiranja občin vplival na prihodke Mestne občine Ljubljana (MOL) in da je bila priprava osnutka proračuna zato težavna. Jankoviču pa "zamerijo", da je breme manjših proračunskih prihodkov od pričakovanih prevalil na družbene dejavnosti in četrtne skupnosti, so pojasnili v svetniških skupinah.

Stranke mešano o osnutku proračuna

SDS nezadovoljna

Osnutek proračuna je po mnenju vodje svetniške skupine SDS Dimitrija Kovačiča slabši kot v preteklih letih.
Mestni svetnik SDS in član odbora za finance Peter Sušnik trdi, da proračun temelji na sredstvih iz prodaje stvarnega premoženja MOL, kar se mu zdi sporno. Gre za prodajo zemljišč in objektov ter drugega premoženja MOL v vrednosti 18 milijonov evrov, je pojasnil Sušnik. Obenem je izrazil tudi skrb zaradi zmanjšanja sredstev četrtnim skupnostim. Na ta način se po njegovem mnenju četrtne skupnosti na nek način ukinja, kar vodi v centralizacijo mestne oblasti.

LDS pozitivno ocenjuje osnutek proračuna

V svetniški skupini LDS kot pozitivne ocenjujejo strukturne premike, ki pomenijo pomembno povečanje sredstev za podhranjeno komunalno opremljanje stavbnih zemljišč in prostorsko planiranje. Vodja svetniške skupine LDS Slavko Slak je pojasnil, da še obstajajo rezerve, ki bi omogočile pomembno ublažitev zmanjšanja proračunskih sredstev. Po zakonu o javnih financah mora biti v proračunu predviden tudi možen obseg zadolževanja javnih podjetij, pogoji zadolževanja in prikaz obstoječe zadolžitve javnih podjetij, meni Slak. Ob tem opozarja, da ničesar od tega ni v osnutku proračuna, in dodaja, da je to za LDS povsem nesprejemljivo.

SD bo podprla osnutek proračuna

Letošnji proračun po besedah vodje svetniške skupine SD Metke Tekavčič predvideva le nekoliko manjše prihodke, kot je bila poraba v letu 2006, zato v SD menijo, da tako veliki strukturni premiki, ki nekatere dejavnosti tako rekoč ukinjajo, niso upravičeni. Zlasti se SD zdijo nesprejemljivi rezi na področju nevladnih organizacij, javnega prometa, delovanja četrtnih skupnosti in dejavnosti, ki zadevajo mlade ljudi. "Sicer pa je naše stališče, da mesto proračun potrebuje, saj so od njega odvisne številne inštitucije in posamezniki. Zato bomo osnutek podprli v pričakovanju, da bo predlog upošteval naše pripombe," je napovedala Tekavčičeva.

Nsi zaupajo v Jankovića, sicer se bodo z Desus odločali v ponedeljek

Glede na menedžerske sposobnosti sedanjega župana so v NSi prepričani, da bo poiskal finančna sredstva, ki bodo nadomestila izpadli prihodek, je pojasnil vodja svetniške skupine NSi Franci Slak. Svetnik DeSUS Aleš Kardelj pa pogreša aktivnosti in prilive, ki naj bi jih dobili s polno zasedenostjo lokalov in nepremičnin, ki so v lasti MOL. Svetniki NSi in DeSUS se bodo o podpori osnutku proračuna odločili na podlagi argumentov in razprav, slišanih na ponedeljkovi seji.

Zeleni Slovenije nezadovoljni

Predvolilni prevari 22 projektov sledi proračunska prevara 2007, pa je pojasnil svetnik Zelenih Slovenije Miha Jazbinšek. " Proračun 2007, ki je dejansko enak lanski porabi 230 milijonov evrov, je špekulativno strukturiran tako, da izkazuje neuresničljivost potreb društev, kulture in celo 22 projektov. Vse v luči špekulacije z zakonom o financiranju občin in ustavnim sodiščem," je prepričan Jazbinšek.

Jarc o ujetosti ljubljanskega župana v pasti preteklih investicij

Svetnik Liste za čisto pitno vodo (LČPV) Mihael Jarc je kot pomenljivo ocenil, "da je župan izpad prevalil na dejavnosti, pri katerih bo nastal največji vik in krik vsled umanjkanja sredstev". Ob tem svetnik sicer priznava, da je Jankovič v precejšnji meri ujet v past preteklih investicij in v celoti oz. delno nerealiziranih pogodb iz prejšnjega leta.

MOL vseeno optimistična

Na MOL z optimizmom čakajo 10. marec, ko naj bi se ponovno sešla Jankovič in premier Janez Janša. Upajo, da se bo takrat pokazala rešitev in bo lahko MOL z rebalansom proračuna upoštevala nove prihodke. Če bo vlada zagotovila na podlagi dogovora med državo in glavnim mestom dodatna finančna sredstva, bo MOL objavila razpis za dodelitev sredstev društvom.