Janša in Janković brez konkretnega dogovora

Na sestanku ljubljanskega župana Jankovića in premiera Janše, ki so se jima pridružili tudi podžupani in minister Virant, so se dogovorili, da bodo pogajalske skupine za sklenitev dogovora med državo in glavnim mestom do 10. marca pripravile usklajene rešitve.

Objavljeno
05. februar 2007 16.59
Ljubljana - V prostorih vlade sta se sestala predsednik vlade Janez Janša in ljubljanski župan Zoran Janković. Srečanje, ki so se ga udeležili tudi minister za javno upravo Gregor Virant, podžupani Jadranka Dakič, Aleš Čerin, Jani Möderndorfer, Janez Koželj in direktor mestne uprave Vasja Butina, je bilo namenjeno sklenitvi dogovora med državo in Mestno občino Ljubljana (MOL) na podlagi zakona o glavnem mestu.

Minister Virant je po sestanku povedal, da je prvi formalni sestanek v zvezi z dogovorom med državo in glavnim mestom na tej ravni, utrl pot za nadaljnja pogajanja. Obe strani sta že pripravili izhodišča za pogajanja. V naslednjih tednih bodo oblikovali pogajalske skupine po posameznih področjih: prostorsko načrtovanje, promet, umeščanje državnih organov v prostor, ki jih bodo na vladni strani vodili ministri ali sekretarji, na mestni strani pa podžupani.

Do 10. marca bodo skupine pripravile rešitve glede usklajenih projektov, da se čim hitreje dogovorijo o tistem, o čemer se je mogoče dogovoriti. Glede razvojnih projektov imata obe strani iste prioritete, treba jih je le še umestiti v finančne načrte, postaviti finančno konstrukcijo (državni in občinski proračun, javno-zasebno partnerstvo, evropska sredstva ...) in določiti realno časovno dinamiko za njihovo uresničitev.

Župan Zoran Janković je v zvezi s s spremembo sistema financiranja občin izpostavil problem izpada dohodkov iz glavarine za leto 2007. Izračuna obeh strani nista enaka. Ocene
se gibljejo od 35 do 56 milijonov evrov, prava številka pa je po Virantovi oceni nekje vmes. Na sestanku so se dogovorili, da bo te probleme reševala posebna pogajalska skupina, ki naj najprej pride do usklajenih številk. Vladna stran sicer vztraja, da je novi sistem delitve javnih sredstev med slovenske občine pravičnejši, toda skušali bodo poiskati rešitve, ki bi morda skozi financiranje po zakonu o glavnem mestu nekoliko ublažila problem za Ljubljano.

Janković ocene vlade ne komentira, vztraja pri svojem izračunu in z optimizmom pričakuje 10. marec. Janković je napovedal dolgo in naporno proračunsko sejo mestnega sveta, ki bo v ponedeljek,ko bodo še dodatno oklestili nekatere postavke. Ljubljanski župan je sicer zadovoljen z dolgim in konstruktivnim sestankom.

Obe strani sta sicer soglašali, da je v 15 letih država napredovala, Ljubljana pa je zaspala, in da so naloge iz obeh dokumentov tiste, ki so potrebne za razvoj tako mesta kot države. Po 10. marcu, ko naj bi pogajalske skupine dale dokončne odgovore, je predviden drugi sestanek na tej ravni, na katerem bi s pogovarjali še o nedorečenih zadevah.

Janković dogovor napoveduje še pred 10. marcem. Obe strani naj bi se sicer ujemali v 70 odstotkih projektov. Med prednostnimi je zagotovo Potniški center Ljubljana, z odkupom TR 3 pa se vlada denimo ne strinja, ker ostajajo pri načrtih za Bežigrajski dvor. Umaknil naj bi se tudi predlog o odkupu šole Majde Vrhovnikove.