Je Dušan Krajnik v konfliktu interesov?

Dušan Krajnik, ki ga je vlada že januarja 2006 najela za vodenje njene ožje skupine za pogajanja o socialnem sporazumu, z vlado še do danes ni sklenil avtorske ali podjemne pogodbe o delu.

Objavljeno
17. marec 2007 07.00
Dušan Semolič, Dušan Krajnik in Drago Lombar
Ljubljana – Dušan Krajnik, ki ga je vlada že januarja 2006 najela za vodenje njene ožje skupine za pogajanja o socialnem sporazumu, z vlado še do danes ni sklenil avtorske ali podjemne pogodbe o delu. To nam je v zadnjih dneh potrdilo več neuradnih virov, nazadnje pa tudi ministrstvo za delo, ki ga vodi Marjetka Cotman. Ker je Krajnik obenem zaposlen na Obrtni zbornici Slovenije (OZS), ki v pogajanjih zastopa delodajalsko stran, je po mnenju Borisa Mazalina iz Konfederacije sindikatov 90 »verjetno v konfliktu interesov«.

Medtem ko je iz neuradnih virov slišati, da Dušan Krajnik še vedno čaka na pogodbo, ki mu jo je po trditvah dobro obveščenih obljubil že nekdanji minister za delo Janez Drobnič, so nam na ministrstvu pojasnili, da je za zastoj pri njenem podpisu kriv Krajnik. »Na poziv službe za razvoj smo mu pripravili in v začetku lanskega septembra tudi posredovali pogodbo o delu, ki govori o vodenju tristranskih pogajanj med vlado, sindikati in delodajalci. Krajnik se na dokument pisno ni odzval s kakršnimi koli pripombami ali predlogi, ministrstvu pa tudi ni posredoval podpisane pogodbe o delu. Glede na navedeno tako nismo pripravili dopolnjenega ali spremenjenega predloga pogodbe,« so nam pojasnili v službi za odnose z javnostmi pri ministrstvu.

Zgornje trditve smo poizkušali preveriti pri Dušanu Krajniku, a se ni odzval na naš klic in SMS-sporočilo. Po predstavnici za odnose z javnostmi pri OZS, kjer je zaposlen kot pomočnik generalnega sekretarja, nam je sporočil le, da o »zadevah glede svojega prostega časa ne bo dajal komentarjev«. Tako nam ni uspelo dobiti odgovora na vprašanje, ali od vlade za svoje »popoldansko« delo morebiti prejema honorar, čeprav z ministrstvom ni v avtorskem ali podjemnem razmerju. Na ministrstvu za delo so nam včeraj to zanikali, o višini honorarja, ki so ga prvotno ponudili Krajniku, pa molčijo.

Ključno vprašanje celotne zgodbe je sicer, ali je Dušan Krajnik zaradi dvojne vloge tudi v formalnem konfliktu interesov. Pogajanja namreč teoretično še vedno vodi kot zastopnik OZS, saj ga z vlado, ki ga je najela za vodjo pogajanj, očitno veže le ustni dogovor. Na delodajalski strani nismo dobili odgovora na to vprašanje, saj Jože Smole z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ni bil dosegljiv. Sindikalist Boris Mazalin (Konfederacija 90) pa meni, da »tovrstno razmerje vpliva na položaj vlade in delodajalcev v pogajanjih«. »Morebiti je tudi zaradi tega med njimi čutiti nervozo, saj je težko hkrati voditi pogajanja in zastopati interese ene izmed delodajalskih organizacij. Verjetno gre za konflikt interesov, a to morajo razčistiti med sabo. Kljub temu pa Krajnika priznavamo kot vodjo socialnega dialoga,« je za Delo povedal Mazalin in dodal, da je prvotna odgovornost za nastali položaj na strani nekdanjega ministra za delo, ki se je v nasprotju z dotedanjo prakso odrekel vodenju pogajanj.

Več v današnjem tiskanem Delu