Jelenova pogodba za kamnolom Vode neveljavna

Prodaja brez soglasja: kako bo RTH vrnil 250.000 evrov?

Objavljeno
15. december 2015 18.05
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Petkova krivdna razrešitev direktorja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) Bojana Jelena dobiva nove razsežnosti. Po zanesljivih podatkih so imeli nadzorniki tehtne razloge za svojo odločitev, ki pa v ničemer niso povezani z nedavno forenzično preiskavo v hčerinskem Spektru kot tudi ne z nedavno anonimko. Nasprotno: sledi krivde vodijo k neobičajnim poslovnim praksam, ki menda vključujejo tudi kamnolom Vode.

Spomnimo, da so zaloge peska v kamnolomu vredne okrog 3,5 milijona, RTH pa je zemljišče prodajal na podlagi Gursove vrednosti 125.000 evrov in ne cenitve. Zanj je neuradno od najboljšega ponudnika, AGM Nemec, prejel bistveno višji znesek. Akt o ustanovitvi RTH določa, da bi moral Jelen za prodajo imeti soglasje nadzornega sveta. Že prejšnji nadzorniki mu ga niso dali. Je pa imel Jelen namesto soglasja v rokah že prodajno pogodbo in na računu kupnino. Ker pogodba brez soglasja nadzornikov nima veljave, bi moral RTH kupnino vrniti kupcu. A neuradno je denar porabil za tekoče stroške ...

S Slovenskega državnega holdinga (SDH), kamor smo se obrnili po pojasnila obtožb iz anonimke, konkretnih odgovorov nismo dobili. Zaman smo čakali tudi na odziv upravljalca državnega oziroma rudniškega premoženja Roberta Bička, ki ga anoninmka dolži, da je skupaj z bivšim predsednikom uprave Matejem Pircem in odvetniki pritiskal na prejšnje nadzornike RTH, naj potrdijo Jelenova nezakonita in netransparentna dejanja pri prodaji rudniškega počitniškega doma na Rabu in kamnoloma Vode. Izvedeli smo le, da se je uprava SDH glede kamnoloma v začetku oktobra res sestala s predsednikom nadzornega sveta RTH Jernejem Vodebom. O zaključkih sestanka na SDH molčijo. Anonimka Jelenu očita, da je bivše nadzornike zatožil SDH, ker da ga ovirajo pri postopkih, kar pa Jelen za Delo zanika.

Čeprav se Jelen brani, da je premoženje RTH prodajal po kar najboljših cenah, pa je bil na drugi strani precej razsipen z denarjem rudniške hčere, stanovanjskega podjetja Spekter. Od februarja do oktobra letos je Spekter - Jelen je bil od marca lani tudi njegov direktor - doniral in sponzoriral okrog 54.000 evrov, od maja do oktobra pa je Novi finri, sevniški družbi svojega bivšega sodelavca z Irga Braneta Ogorevca, po pogodbi za svetovanje nakazal 13.000 evrov. Pogodbena vrednost znaša 6160 evrov na mesec. Ena prvih nalog novega vodstva RTH in Spektra bo raziskati, čemu je Jelen oktobra letos k tej pogodbi sklenil še aneks za 720 evrov na dan, za posel z veljavnostjo do marca 2016, in mu novembra že izplačal 1100 evrov.

Neobičajni posli pa naj bi se odvijali še v eni hčerinski družbi RTH: v Gro-Inženiringu s sedežem v Hrastniku. Jelen je bil tudi njen direktor. Družba je registrirana za posredovanje začasne delovne sile in je avgusta lani postala tretjinska družbenica družbe Cepod, ki se ukvarja z ravnanjem z odplakami oziroma s predelavo odpadkov. Anonimka Jelenu med drugim očita, da je odlaganje odpadkov na površinah RTH vodil pod drugimi klasifikacijskimi številkami, kot so odpadki v naravi. Jelen za Delo zanika tudi to. Cepod ima sedež na istem naslovu kot RTH, na Trgu revolucije v Trbovljah, njegova družbenika pa sta Urban Majcen in Zdenko Leljak. Po podatkih Supervizorja Cepod lani ni imel prometa.