Dela v Centru starejših Črnuče so se zavlekla

Stanovalce bodo sprejemali 1. decembra, plačilo zdravstvenih storitev še ni dorečeno.

Objavljeno
24. september 2012 12.16
Posodobljeno
25. september 2012 09.00
jpo_DOSOR stanovalci
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana - Zasebnega doma za starejše s koncesijo družbe Deos v Črnučah še ne bodo odprli 1. oktobra, kot je bilo sprva napovedano. Dela so se zavlekla, z nameščanjem stanovalcev pa bodo začeli 1. decembra, je povedal direktor družbe Deos Bojan Kranjc.

V Centru starejših Črnuče bo 157 postelj v 51 enoposteljnih in 104 dvoposteljnih sobah. V centru bo tudi oddelek za 12 stanovalcev z demenco. Višina investicije je dobrih 20 milijonov evrov, vsa sredstva pa je zagotovila družba Deos s pomočjo bančnih posojil.

Najnižja cena 30 evrov na dan

»Dela potekajo kar se da hitro, nekoliko pa so se zavlekla. Začeli smo urejati okolico in nameščati opremo v objektu. Pričakujemo, da bomo dela lahko končali v mesecu dni,« je povedal direktor. Pravi, da je zanimanje stanovalcev za vselitev veliko, a uradnih vlog še ne sprejemajo.

Cena namestitve bo glede na višino investicije primerljiva s ceno v Centru starejših Trnovo, ki je tudi v lasti Deosa. Tam je najnižja cena za najmanj zahtevno oskrbo v dvoposteljni sobi s souporabo kopalnice in brez balkona 30 evrov na dan, najzahtevnejša oskrba (IV) v enoposteljni sobi z lastno kopalnico in balkonom pa 50,30 evra.

Še vedno pa ni dorečeno, kako bo s plačilom zdravstvenih storitev, je povedal Kranjc. Spomnimo, da je bil junija po več mesecih rešen zaplet v Centru starejših v Notranjih Goricah s koncesijo Deos in Doma Viharnik Kranjska Gora s koncesijo Comett domovi, s podpisom Aneksa št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2012, ko ZZZS ni plačevala zdravstvene oskrbe.

Stanovalci v Centru starejših v Notranjih Goricah so dobili obvestilo, da bodo morali za zdravstveno oskrbo iz lastnega žepa plačati 461,76 evra na mesec; čeprav bi po dogovoru med domom in oskrbovancem to moral plačati Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), do kritja teh stroškov pa so upravičeni tudi po zakonodaji.

Prav te dni urejajo pogodbo med zdravnikom in ZZZS v Notranjih Goricah

Bojan Kranjc je junija izrazil upanje, da bo to rešeno z Aneksom št. 2 že pred odprtjem doma v Črnučah (in še dveh, enote na Olmu pri Kopru, ki ga gradi Dom upokojencev Ptuj in novega doma v Idriji - op. p.) in da se zgodba iz Notranjih Goric ne bo ponovila v celoti.

Kranjc pravi, da imajo ustne informacije, da so sredstva za zdravstveno nego s 1. januarjem prihodnje leto zagotovljena, boji pa se, da do takrat še ne bo sprejet plan zdravstvene zavarovalnice za prihodnje leto. »Naši pogajalci so dali pobudo, da se zadeva uredi že prej.« Na vprašanje, ali bodo o tem pravočasno obvestili stanovalce, še predno bodo podpisali pogodbe, kot jih je pozval ZZZS, je odgovoril, da trdno verjamejo, da jim ne bo treba izstavljati posebnih faktur.

Dokler pa niso v planu ZZZS, ne morejo ustrezno urediti zdravnika v zdravstveni ambulanti v črnuškem domu. Prav te dni urejajo pogodbo med zdravnikom in ZZZS v Centru starejših v Notranjih Goricah.

Za neplačano zdravstveno nego od 1. januarja letos so v tem domu že dobili povrnjenih 400.000 evrov; niso pa še dobili povrnjenih stroškov domske ambulante oziroma zdravnika, ki znašajo 50.000 evrov.