Jutri je nov dan

Komisija DZ po zakonu o preprečevanju korupcije je komisiji za preprečevanje korupcije naložila, naj v 30 dneh predloži dodatna pojasnila k letnemu poročilu za leto 2008, je po seji komisije DZ povedal njen predsednik Branko Marinič.

Objavljeno
14. oktober 2009 15.02
Matjaž Albreht
Matjaž Albreht
Ljubljana - »Jutri je nov dan«, je odgovoril predsednik komisije za preprečevanje korupcije državnega zbora Branko Marinič na vprašanje, ali
bo predlagal razrešitev Draga Kosa. Danes se namreč izteče rok, ki ga je Marinič postavil Kosu za predložitev vse dokumentacije, ki se nanaša na prijave sumov korupcije, ki jih je prejela komisija. Kos pa je zatrdil, da tega ne bo storil, ker bi bilo to nezakonito, saj mora komisija ščititi prijavitelje. Marinič je na to dodal, da komisije ne zanimajo prijavitelji, ampak vsebina, kar tudi izhaja iz poslovniških določb.

 

Marinič je še pojasnil, da je komisija DZ spremembe poslovnika sprejela maja letos. O njih pa so začeli razmišljati že decembra lani, ker so želeli poglobiti svojo nadzorstveno funkcijo. Po številnih usklajevanjih pri katerih so se posvetovali tudi z Kosom, so dobili namig, da naj spremenijo poslovnik. »V dobri veri, da je to dobronameren predlog smo sledili temu in spremenili poslovnik«, je dejal Marinič. Ta zdaj nalaga Kosovi komisiji, da poroča komisiji državnega zbora o tem, s čim se ukvarjajo. Šele iz medijev naj bi izvedeli na primer, da je komisija od ustanovitve do danes prejela 2611 prijav. Marinič je še dodal, da je ustavno sodišče zavrglo pobudo za presojo ustavnosti poslovnika, ki jo je podala Kosova komisija, zato Kos ne more biti nad državnim zborom in nad odločbo ustavnega sodišča. (Ustavno sodišče je zavrglo pobudo, ker Kosovi komisiji niso priznali pravnega interesa, o njej sploh niso razsojali. Kos pa je napovedal, da bo zdaj pobudo vložil sam.)


Mariniču se zdijo neprimerna tudi namigovanja, da bi skušal sebi prilagajati vsebino poslovnika, ker je Kosova komisija obravnavala sum
korupcije v zvezi z njegovim opravljanjem izpita iz Nemščine na fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Dejal je, da ne bi želel
izpostavljati svojega primera, vendar tudi ni edini član komisije, na katerega se kakšna prijava nanaša. »Če državna komisija meni, da se mora izogibati imen, potem ni nobene ovire, da se izpustijo, za nas niso pomembna imena, ampak vsebina«, je poudaril. Na podlagi seznanitve z različnimi primeri korupcije bi namreč lahko oblikovali pobude za izboljšavo zakonodaje.

 

Sicer pa se je Komisija za preprečevanje korupcije državnega zbora seznanila s dvema trimesečnima poročiloma o vsebini in obsegu nadzora nad premoženjskim stanjem ter ugotovitvah Kosove protikorupcijske komisije povezanih z nezdružljivostjo, darili in poslovanjem. Poročilo za preteklo leto pa mora Kosova komisija dopolniti z dodatnimi obrazložitvami, ki se nanašajo na prijavo premoženjskega stanja nekaterih funkcionarjev in pa s poročilom o poslih glede Patrie.Seznanili so se tudi s predlogom proračuna za naslednji dve leti. Komisija je že pri rebalansu letošnjega proračuna podprla predlog za povečanje sredstev za delovanje Kosove komisije. Tudi za naslednji dve leti se povečujejo sredstva. Po zagotovilih Kosa bo komisija s temi sredstvi lahko izpolnila zakonske obveznosti.