Kadilski in nekadilski lokali?

Združenja ponudnikov gostinskih storitev je podalo predloge glede zakona o omejevanju kajenja. Med drugimi predlaga uvedbo kadilskih in nekadilskih lokalov.

Objavljeno
11. januar 2007 14.32
Kajenje v lokalih je prepovedano
Ljubljana - Iniciativa Združenja ponudnikov gostinskih storitev sicer podpira pobudo ministrstva za zdravje o zakonski ureditvi omejevanja kajenja v javnih prostorih, hkrati pa meni, da bo predlagana novela zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov pomembneje prizadela gostinsko dejavnost v Sloveniji, je povedala predstavnica iniciative Esmeralda Canjuga. Zato zahtevajo določene izjeme v primeru gostinske dejavnosti, še posebej kar se tiče kadilnic, in opozarjajo na možen upad dohodkov v gostinstvu.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnila Canjugova, iniciativa Združenja ponudnikov gostinskih storitev predlaga uvedbo nekadilskih in kadilskih lokalov, za kar se bodo odločili lastniki sami. Prav tako predlagajo, da v lokalih, katerih površina ne presega 100 kvadratnih metrov, ne velja prepoved kajenja. V kolikor pa bo zakon predpisal velikost kadilnice, naj se kot ustrezna velikost upošteva 30 odstotkov celotne površine posameznega gostinskega lokala.

Združenje predlaga tudi določitev predhodnega obdobja za uvedbo sprememb v gostinstvu. Tako naj imajo upravljavci, lastniki in najemniki gostinskih lokalov na voljo 12-mesečno prehodno obdobje od dneva uveljavitve podzakonskega predpisa, v katerem bodo lahko svoje prostore preuredili in uskladili z zakonskimi obveznostmi, je poudarila Canjugova.

Prav tako pa se združenje ne strinja s tem, da je v primeru kršenja zakona, ki ga stori gost oziroma posameznik, kaznovan lastnik lokala. Zato menijo, da naj ta v takšnem primeru ne odgovarja za kršitev, je še izpostavila predstavnica iniciative.

Kot je znano, je ministrstvo za zdravje 3. januarja v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, na katerega do 20. januarja sprejemajo pripombe. Največja novost novele je že dolgo napovedovana razširitev prepovedi kajenja v javnih in delovnih prostorih. Novela pa ne vključuje več izjem, ki jih dopušča sedaj veljavni zakon glede kajenja v za ta namen ločenih prostorih.

Predlagani zakon dopušča kajenje le v prostorih, kjer zaposleni ne morejo biti izpostavljeni s tobačnim dimom onesnaženemu zraku. Kot izjemo popolni prepovedi kajenja predlog novele navaja odprte javne in delovne prostore, posebej za kadilce določene hotelske sobe, bivalne prostore v socialnih in drugih varstvenih zavodih, bivalnih skupnostih in zaporih, kadar v njih živijo samo kadilci, ter kadilnice. V slednjih se zaposleni lahko zadržujejo le v času, ko se tam ne kadi.