Kaj je obveščevalno-varnostna dejavnost?

Obveščevalno-varnostna dejavnost je proces od zbiranja tajnih podatkov, njihovega vrednotenja in razvrščanja v skupine, analiziranja in distribucije informacije do uporabnikov, nam je razložil prof. dr. Iztok Podbregar, predstojnik oddelka za varnostne zadeve na Fakulteti za varnostne vede in nekdanji direktor Sove.

Objavljeno
03. februar 2011 10.14
Barbara Hočevar, notranja politika
Barbara Hočevar, notranja politika
Ljubljana – Uporabljajo specifične oblike operativnega dela, denimo tajno sodelovanje (pridobivanje podatkov s človeškimi viri), tehnična sredstva, odkupujejo tajne dokumente, izmenjujejo podatke z drugimi obveščevalnimi subjekti. Kdor želi to dobro opravljati, nam je pojasnil Podbregar, mora organizirati kakovostno mrežo sodelavcev v širšem okolju, tehnologija pa pomaga tako pri zajemanju in vrednotenju kot pri analiziranju podatkov. Obveščevalno-varnostna dejavnost se deli na tri zvrsti: obveščevalno, protiobveščevalno in varnostno.

Obveščevalna dejavnost pomeni pridobivanje podatkov v tujini za potrebe nacionalne varnosti. Operativci pridobivajo podatke v tujini s tajnimi sodelavci, tehničnimi sredstvi, različnimi dejavnostmi. Pri klasičnem pridobivanju podatkov ne kršijo zakonodaje, lahko pa gre za vohunstvo, kar pomeni, da to počnejo nezakonito, posegajo v človekove pravice, kršijo zakon države, kjer delajo. Praviloma se vedno dogaja zunaj slovenskega ozemlja.

Protiobveščevalna dejavnost pomeni varovanje naših obveščevalno-varnostnih strokovnjakov proti napadom tujih obveščevalnih služb. Poteka tako v Sloveniji kot v tujini in je najbolj zapleten sistem delovanja. Namenjena je zaščiti nacionalnih interesov pred vdori in delovanjem tujih obveščevalnih služb, Slovenija pa se pred tem brani z določenimi metodami, ki jih obvladajo obveščevalne službe. Varnostna dejavnost je varovanje pred varnostnimi problemi, na primer terorizmom in podobnim, poteka pa v sodelovanju s policijo in drugimi organi pregona v Sloveniji.