Kaj res: Izbor lažnih novic

Vsak teden izberemo tiste komentarje in trditve, ki se nam zdijo na meji z neresnico in jih preverimo. Te smo izbrali ta teden.

Objavljeno
06. april 2018 19.20
Aleksandar Kešeljević predavatelj Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in svetovalec stranke SMC. Ljubljana, Slovenija 28.marca 2017. [Kešeljević Aleksandar,ekonomisti,predavatelji,profesorji,SMC,portreti]
Karel Lipnik
Karel Lipnik

»K tem zavezam (glede NLB; op. a.) se je zavezala predhodna vlada. Tu je, če lahko rečemo, izvirni greh. Zaveze, da se proda banka, ki smo jo dokapitalizirali s svojim lastim denarjem, to je prvo, se pravi, nihče drug nam ni dal denarja za to, da smo dokapitalizirali svojo lastno banko ...«
Aleksandar Kešeljević, SMC, v oddaji Tarča, 5. 4. 2018

■ ■ ■ Prvič, zaveze je Bruslju dala Republika Slovenija, ki jo je zastopala vlada. Z vidika sprejetega dogovora je nepomembno, kdo sestavlja vlado. Drugič, za dokapitalizacijo in sanacijo se je Slovenija zadolžila, denar je torej izposojen.

———❋———

»Družba HSE kot koncesionar in tudi Vlada RS kot koncendent sta leta 2017 intenzivno usklajevala tako koncesijsko pogodbo za HE na srednji Savi kot tudi druge potrebne pripadajoče dokumente. Le-ti so bili decembra 2017 usklajeni.«
Matjaž Marovt, generalni direktor HSE, Delo, 23. 3. 2018

■ ■ ■ Koncesijska pogodba za rabo vode na srednji Savi in pogodba o načinu izvajanja koncesije med HSE in vlado sta glede na štiri strani pripomb vladne službe za zakonodajo daleč od uskladitve. Med pripombami so opozorila na neskladnost z veljavnimi zakoni in predpisi, manjkajo tudi nekateri obvezni elementi pogodbe.