Kako bo Slovenija sama gradila drugi tir od Kopra do Divače?

EU je naši državi namenila za posodobitev železnice 449,6 milijona evrov, od tega 230 milijonov za drugi tir.

Objavljeno
20. november 2011 15.42
Posodobljeno
20. november 2011 19.00
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper

Koper - Slovenija zaradi zamud pri pripravi dokumentacije ne bo mogla črpati vsega denarja iz evropske finančne perspektive do leta 2013, ki ga je predvidela za gradnjo drugega tira. To je zdaj že jasno, čeprav je prometno ministrstvo to informacijo skrbno skrivalo.

Namesto pridobitve zdavnaj obljubljenega gradbenega dovoljenja je agencija za okolje (Arso) pred dnevi zavrgla zahtevek prometnega ministrstva za izdajo okoljevarstvenega soglasja (OVS).

Direktor Umarja Boštjan Vasle je pred kratkim navedel, da bi imel projekt gradnje drugega tira in posodobitve železnice podobno težo pri spodbujanju razvoja domačega gospodarstva, kot ga je imel avtocestni križ. Toda težava so slovenske zamude pri pripravi dokumentacije. Pristojni jo sestavljajo že kakih deset let, Slovenija pa je še daleč od gradbenega dovoljenja za drugi tir in začetka gradnje. Neuradni viri trdijo, da gre za načrtno zadrževanje projekta in zavlačevanje na vsakem koraku.

Nepopolna dokumentacija

Razlog za zavrnitev vloge za OVS je banalen: pripravljavci dokumentacije Arsu niso pravočasno dostavili dokumentov o tem, kje bo umeščena deponija trajnih presežkov izkopanega materiala, in študije vplivov trase na vodne vire Rižane oziroma na podtalnico. Poleg tega je, kot kaže, šele zdaj postalo znano, da je zaradi čezmejnih vplivov na okolje treba pridobiti tudi soglasje Italije. Arso je zahteval še natančnejšo opredelitev, kje in kako bo izvajalec organiziral gradbišče, kje bo skladiščil gradbene stroje, gorivo, material, kako bo z betonarnami, asfaltnimi bazami ..., te odgovore pa je mogoče pridobiti od izbranega izvajalca del.

Sestanek odgovornih

Zaradi zavržene vloge za OVS so se na ministrstvu zbrali vsi odgovorni za ta projekt in sklenili, da se bodo v tem tednu sestali predstavniki DRI, upravljanje investicij, družbe za razvoj infrastrukture, ki jo vodi Rajko Siročič, in DIS Consultinga pod vodstvom Ilije Čurića, ki ima že od novembra 2007 sklenjeno pogodbo o svetovalnih storitvah za pripravo in izvedbo aktivnosti pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za drugi tir. Jasno naj bi določili postopke, potrebne za to, da bi pravočasno prišli do gradbenega dovoljenja.

Kateri je pričakovani rok za gradbeno dovoljenje, nam natančno niso odgovorili. Tako Čurić kot tudi prometni minister Patrick Vlačič sta nam zatrdila, da bi ga lahko pridobili do konca prihodnjega leta.

Predvidoma 15. februarja bodo namreč na Arso ponovno vložili zahtevo za izdajo OVS. Do tedaj naj bi bila njihova vloga popolna, agencija pa bi lahko izdala soglasje v treh mesecih. Vlačič je zatrdil še, da ministrstvo ne bo čakalo na gradbeno dovoljenje in bo še pred pomladjo objavilo javno naročilo za pridobitev več izvajalcev del, saj bo projekt drugega tira razdeljen na več odsekov. Koliko časa bo trajalo iskanje izvajalcev, nam minister ni znal povedati. Zatrdil je še, da manjši delež evropskih sredstev za drugi tir sploh ni problem: če denarja ne bo, ga bo Slovenija zagotovila sama in iz drugega vira.

Več o zapletih pri pripravi dokumentacije preberite v jutrišnjem tiskanem Delu. »Slovenija zaradi zamud pri pripravi dokumentacije ne bo mogla črpati vsega denarja iz evropske finančne perspektive do leta 2013, ki ga je predvidela za gradnjo drugega tira.«