Kako do večjih prihrankov

Izberem.si je prvi sistem za javno zbiranje ponudb, ki zagotavlja poseben brezplačni sistem za upravniško dejavnost.

Objavljeno
09. april 2018 15.16

Življenje v večstanovanjskih stavbah ima prednosti in slabosti. Veliko težav izhaja iz odnosov med etažnimi lastniki in upravniki stavb, saj zadnji ne izberejo nujno najboljših rešitev za denarnice prvih. Spremembo na tem področju bi lahko naredil prvi javni sistem za zbiranje ponudb Izberem.si, ki je bil v zadnjih tednih predmet razprave številnih medijev. Pogovarjali smo se s predstavniki podjetja Izberem.si, ki ga vodi Jure Lisica, ekonomist in menedžer z visokimi merili in vizijo.

Sistem, ki dviga prah
Sistem je ob svojem prihodu dvignil kar nekaj prahu, nanj so se negativno odzvale nekatere javne institucije in upravniki, zato nas je zanimalo, kako v Izberem.si odgovarjajo na te očitke. »Vse, ki neupravičeno kažejo s prstom name in na moje sodelavce, sprašujem, kje so njihove rešitve. Mar je razvoj pozitivnih rešitev za ljudi po novem slabost? Do zdaj me še nihče od upravnikov ali drugih javnih institucij ni osebno vprašal, kako sistem sploh deluje. Torej, za provokativne očitke ste se odločili, še preden ste sistem spoznali. Saj vendar ne pišemo novega stanovanjskega zakona, ponujamo zgolj rešitev,« pravi Lisica.
Pojasni, da so sistem za javno zbiranje ponudb razvili za ljudi, stanovalce, potrebe naše civilne družbe, ki zelo kliče po spremembah. Predvidevajo, da so s svojim produktom zdaj na pragu revolucije; platforma bo namreč razkrila realne tržne cene za različne storitve. S tem bodo spodbudili prihranke za vse, ki bodo iskali ponudbe v javnem sistemu Izberem.si. Naš sogovornik posebej poudari, da sistem deluje brez stroškov za posredovanje oziroma brez provizij za opravljeno storitev. Vse se neposredno dogovorita povpraševalec in izvajalec storitve. Dodajmo pa, da lahko ponudniki sodelujejo v sistemu za plačilo, pri čemer so jim na izbiro različni paketi, katerih cene so med deset in sto evri; merilo znotraj paketov je število oddanih ponudb.

Dober odziv trga
Izberem.si je javnost spoznala na začetku letošnjega marca in odziv je bil večji od pričakovanega. »Največ zanimanja so do zdaj pokazali etažni lastniki in ponudniki vseh vrst storitev. Sistem je zaživel, center za uporabnike ponuja podporo in število ponudnikov ter upravnikov se iz dneva v dan povečuje,« pravijo sogovorniki. Ljudje se v Sloveniji prvič srečujemo s sistemom za storitve, ki ne zahteva nobenih stroškov za posredovanje oziroma bolj znanih provizij. »Naši skrbniki uporabnikov zdaj predvsem izobražujejo vse, ki se nam pridružujejo, kako sistem najbolje izkoristiti in ga uporabljati. Še posebej je za ponudnike pomembno, da si uredijo privlačno predstavitev in zagotovijo dobre ocene. Upravnike pri registraciji v poseben upravniški sistem usmerjamo, kako določijo opravila posameznih operativnih skrbnikov stavb, vpišejo naslove stavb, ki jih upravljajo, in dodelijo možnosti spremljanja tudi etažnim lastnikom,« pove Lisica.

Prihranki v praksi
»Uporabniška izkušnja enega od upravniških podjetij v Sloveniji govori o tem, da večina stanovalcev skupne stroške vzdrževanja stavbe resnično preplačuje. To je razvidno iz primera, ko je operativni skrbnik stavbe oddal povpraševanje za večstanovanjski blok oziroma njegove etažne lastnike. V javnem sistemu Izberem.si je naročil dobavo in montažo 34 poštnih nabiralnikov in stanovalcem privarčeval več kot 600 evrov,« oriše Lisica konkretni primer. Zakaj je tako oddano povpraševanje prineslo prihranke, nas je zanimalo. Naš sogovornik pojasni: »Dejstvo je, da v praksi upravniki pridobivajo ponudbe za vzdrževalna in obratovalna dela večinoma znotraj svojega nabora izvajalcev. S tem so možnosti za prihranke etažnih lastnikov zelo majhne oziroma omejene. Ko upravnik odda povpraševanje v javnem sistemu, takoj dobimo vpogled v bolj realne cene za posamezne storitve na trgu, saj ponudbo odda veliko več ponudnikov (ne samo dva kot v večini primerov iz znane prakse upravnikov). Na odločitev o izbrani ponudbi vplivajo ocene oziroma zlate zvezdice. Povpraševalci redno zapisujejo tudi komentarje o izvedbi kake storitve, kar v svetu že poznajo in je priljubljeno. Večina se nas še vedno najraje odloča na podlagi izkušenj oziroma priporočil drugih.«

Na potezi so etažni lastniki

Etažni lastniki lahko sami neposredno vplivajo na prihranke na mesečnih položnicah in od svojega upravnika zahtevajo uporabo sistema za upravniško dejavnost Izberem.si, sprva v obliki pisnega zahtevka, ki mu ga pošljejo in pri tem določijo časovni rok za odziv oz. registracijo v sistem. Če se upravnik ne odziva ali se registraciji in uporabi celo upira, lahko etažni lastniki z večino (to je več kot 50 odstotkov glede na solastniški delež) sprejmejo sklep, s katerim od upravnika tudi formalnopravno zahtevajo uporabo. Sistem za upravniško dejavnost je popolnoma brezplačen. Njegova uporaba prinaša številne prednosti tudi za upravnike, predvsem se poglablja zaupanje v preglednost delovanja. Z javnim zbiranjem ponudb namreč upravnik ponudi etažnim lastnikom zagotovilo, da posluje v njihovem interesu, ti pa celotnemu postopku lahko tudi sledijo.

Center za uporabnike Izberem.si
»Skrbniki uporabnikov v centru za uporabnike strankam ponujamo pomoč na vsakem koraku pri prijavi v sistem, registraciji, oddaji ponudb, oddaji povpraševanj, odgovarjamo na vprašanja o delovanju sistema, o paketih za ponudnike, načinu povezovanja med ponudniki in povpraševalci ter upravniki. Tukaj smo z vso pozitivno predanostjo za vse, ki že uporabljajo ali si želijo uporabljati sistem za javno zbiranje ponudb,« pove Sarai Zalar, vodja centra za uporabnike. »S sodelavci rešujemo tudi povsem tehnična vprašanja. Ko preteče rok za zaprto zbiranje ponudb, ponudnike pozivamo k odpiranju, če na to pozabijo ali iz katerih koli razlogov tega ne storijo. Povpraševalcem pomagamo izpopolniti povpraševanja s ključnimi informacijami in navodili, da so čim bolj jasna in da je odziv ponudnikov čim večji in hitrejši. Ponudnikom pomagamo pri registraciji in jih vodimo pri oddaji ponudbe na povpraševanje. Etažne lastnike in upravnike usmerjamo skozi sistem za upravniško dejavnost. Komuniciramo s povpraševalci, ki morebiti niso ustrezno aktivirali povpraševanja, da to storijo. Skratka, center za uporabnike je srce sistema Izberem.si, ki strankam prijazno in proaktivno ponuja pomoč in si pri tem prizadeva za odlično uporabniško izkušnjo. Z veseljem prisluhnemo predlogom povpraševalcev in ponudnikov, saj smo usmerjeni k nenehnemu izboljševanju sistema prav na podlagi mnenj naših cenjenih uporabnikov,« o vlogi centra za uporabnike pravi Zalarjeva.
»Glede na odzive stanovalcev iz vseh regij lahko potrdimo, da javni sistem Izberem.si že vpliva na dejavnost upravljanja stavb, saj omogoča visoko raven transparentnosti, kar smo v Sloveniji potrebovali,« sklene Jure Lisica.