Kako ohraniti kakovost študija?

Na Brdu pri Kranju poteka posvet o visokem šolstvu. Po podatkih OECD je visoko šolstvo podfinancirano.

Objavljeno
11. september 2013 13.22
Tina Kristan, Ozadja
Tina Kristan, Ozadja
Brdo - Kako ob finančnih rezih ohraniti ali izboljšati kakovost študija in dostopnost do znanja? Kako povečati zaposljivost diplomantov? Kako izboljšati internacionalizacijo? To je nekaj izmed vprašanj, na katere poskušajo odgovoriti na posvetu o visokem šolstvu, ki poteka na Brdu.

»Visokošolski zavodi so ključni za razvoj človeških virov,« je poudaril minister za izobraževanje, znanost in šolstvo Jernej Pikalo. Zato bodo postopoma dvigovali delež sredstev, namenjen visokemu šolstvu.

Po podatkih OECD so vrtci in osnovne šole glede na druge države namreč primerno financirani, medtem ko je višje in predvsem visoko šolstvo podfinacirano. Njihov cilj je dvoodstotno povečevanje sredstev na leto, s čimer bi dosegli primerljivo raven financiranja z drugimi državami čez deset let.

Po besedah ministra je treba tudi izboljšati raziskovalno vpetost slovenskih univerz v prostor, prav tako izboljšati povezovanje njihovega pedagoškega in raziskovalnega dela.

Rektorji zadovoljni s predlogom sprememb financiranja

Kot je znano, na ministrstvu pripravljajo spremembo zakona o visokem šolstvu. Financiranje naj bi bilo po trenutnem predlogu triletno in ne več vezano na uredbo, ki so jo do zdaj sprejemali letno. Napovedujejo tudi spremembe pri akreditacijah visokošolskih zavodov; po novem bodo obstajale le institucionalne akreditacije (ob ohranitvi prve programske akreditacije). Predvsem pa bodo jasno določili kriterije, ki jih morajo visokošolski zavodi doseči, če želijo delovati, med katerimi bo tudi, koliko morajo imeti fakultete redno zaposlenih.

S predlogom sprememb financiranja, ki predvideva pogodbo med državo in visokošolskim zavodom, so zadovoljni tudi vodilni z vseh štirih univerz, saj verjamemo, da predstavlja dobro izhodišče.