Kako posluje Sklad NEK?

Danes bo parlamentarni odbor za gospodarstvo pod vodstvom nekdanjega ministra za gospodarstvo obravnaval poročilo nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško o poslovanju sklada v lanskem letu.

Objavljeno
01. september 2009 22.30
Majda Dodevska
Majda Dodevska
Ljubljana - Danes bo parlamentarni odbor za gospodarstvo pod vodstvom nekdanjega ministra za gospodarstvo Andreja Vizjaka obravnaval poročilo nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Sklada NEK) o poslovanju sklada v lanskem letu. Medtem ko nadzorni odbor v poročilu ugotavlja, da je bilo poslovanje sklada dobro ter da je zastavljene cilje sklad dosegal tudi z naložbeno politiko, pa je včeraj vodja poslanskega kluba LDS Borut Sajovic opozoril, da se je premoženje sklada lani, po nekaj letih dobrega poslovanja izrazito zmanjšalo.

Sklad je vsa leta posloval dobro, pozitivno in vzorno, lani pa je »pridelal« od 20 do 30 milijonov evrov izgube, je ocenil Sajovic. Vrednost naložbenega portfelja sklada se je namreč lani zmanjšala za kar 12 odstotkov, kar nasprotuje konservativni naložbeni politiki, ki bi jo moral uresničevati sklad. Konec lanskega poletja, potem ko je vlada s spremembo zakona o skladu spremenila tudi njegovo naložbeno politiko, je kupoval deleže v elektrodistribucijskih podjetjih, kar je razvidno tudi iz delniških knjig. Več poznavalcev kapitalskega trga nam je takšno spremembo naložbene politike ocenilo kot nenavadno, pri čemer so opozorili, da gre za vrednostne papirje družb, ki ne kotirajo na borzi. Ker je težko oceniti njihovo pravo vrednost, so se ravno z omenjenimi vrednostnimi papirji v preteklosti dogajale nepravilnosti.

Več v tiskani izdaji Dela.