Kalan Živčečeva je izpostavila javno premoženje

Če gre Mabra v stečaj, mora Zdravstveni dom Izola vrniti denar v stečajno maso. Kalanova je že dovolila izbris hipoteke na stanovanje v Dunajskih kristalih.

Objavljeno
04. februar 2011 22.11
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Izola – V Zdravstvenem domu (ZD) Izola so ugotovili, da je bilo ravnanje Gordane Kalan Živčec, nekdanje vršilke dolžnosti direktorice tega zavoda, v nasprotju s predpisi. »S tem je izpostavila poslovanje in premoženje zavoda, lahko pa se zgodi, da bo izolski ZD še oškodovan za 150.000 evrov. Če bi se zgodilo, da bi Mabra inženiring šla letos v stečaj, bi stečajni upravitelj lahko zahteval vrnitev nakazanih 150.000 evrov v stečajno maso,« je povedal Evgenij Komljanec, vršilec dolžnosti direktorja ZD Izola. Prejšnje dni je novo vodstvo ZD Izola ugotovilo, zakaj je Gordana Kalan Živčec tako skrivala pogodbe v zvezi s poslom z Mabro inženiringom. Poštna banka Slovenije je depozit ZD Izola v znesku 150.000 evrov že 10. decembra porabila za poplačilo kreditne obveznosti Mabre inženiring, ki je zapadla dan prej. Samo nekaj dni po tem je Mabra inženiring prodala tudi stanovanje, na katerem je imel ZD Izola vpisano hipoteko. Prav takrat je imela Mabra blokiran račun, zato ni držala navedba nekdanje direktorice, da bi lahko dobili denarj kadar koli. Šele januarja je Mabra nenavadno nakazala znesek 150.000 evrov zdravstvenemu domu. Nato je Kalan Živčečeva dovolila Mabri izbris hipoteke, ki jo je imel ZD Izola na stanovanju v Dunajskih kristalih. Na ta izbris hipoteke se bo Komljanec pritožil, saj zdaj zdravstveni dom nima nobenega varovanja za znesek, ki bi ga lahko izgubili v morebitnem stečajnem postopku Mabre. Omenjeno nepremičninsko podjetje pa ne posluje najprimerneje, če mu banka blokira račune. Sploh je bilo nenavadno, da je ZD Izola zastavil svoj depozit za Mabro, če ta ni imel ravno zgledne bonitete in mu niti banke niso zaupale.

Računsko sodišče je pred nekaj dnevi svetu zavoda ZD Izola odgovorilo: »Zastava premoženja subjektov javnega sektorja po veljavnih predpisih ni predvidena in zanjo ni podlage. Prav tako ni najti podlage za to, da se vezani depoziti prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov proračuna namenijo za varovanje terjatev tretjih oseb.« V ta namen bi lahko zavod izdal le poroštvo, vendar pod določenimi pogoji, ki pa niso bili izpolnjeni.

Očitno je šlo pri zastavi omenjenega zneska za uslugo Mabri inženiring. Še zmeraj ni jasno, kdo se skriva za imeni tujih lastnikov nepremičninskega podjetja. Ni logično, da so ustanovitelji tega podjetja tujci iz davčne oaze Liechtenstein in da potem podjetje posluje z ministrstvom za zdravje ali Inštitutom za varovanje zdravja RS, Zdravniško zbornico Slovenije, Zdravstvenim domom Izola, občino Izola ... Neuradno je slišati, da za Mabrinimi formalnimi lastniki stojijo slovenski podjetniki, ki zaradi določenih vzrokov skrivajo identiteto, da tako lažje sodelujejo s proračunskimi naročniki.

Evgenij Komljanec je napovedal še, da bo ob zaključnem računu poskušal natančneje ugotoviti, zakaj je ZD Izola končal poslovno leto z več kot 200.000 evri izgube.