Kamnik: za narobe odložene smeti vsaj 1000 evrov kazni

Občinski redarji bodo marca poostrili nadzor nad ločenim zbiranjem odpadkov v Kamniku, saj ugotavljajo, da se še vedno preveč smeti znajde v napačnih posodah, nekateri ekološki otoki pa se spreminjajo v divja odlagališča.

Objavljeno
23. februar 2011 10.35
Karolina Vrtačnik, Domžale
Karolina Vrtačnik, Domžale
Kamnik – Tako je sklenila kamniška občinska uprava v sodelovanju s podjetjem Publicus, ki je zadolženo za ravnanje z odpadki v Kamniku. Kdor bo imel pri kontroli smeti v napačnem smetnjaku, lahko pričakuje najmanj 1000 evrov kazni. Kot so nam povedali na Občini Kamnik, bodo njihovi občinski redarji oziroma inšpektorji čez nekaj dni začeli izvajati akcije za ugotavljanje, ali občani ločeno zbirajo odpadke na ekoloških otokih in v gospodinjstvih.

Pri slednjih bodo vsebino smetnjakov preverjali na dan odvoza odpadkov in kršitelje odloka o ravnanju z odpadki kaznovali z globami, ki znašajo od 1000 do 1250 evrov. Obenem bodo predstavniki podjetja Publicus, ki iz Kamnika odvaža odpadke, in občine skupaj poostrili nadzor tudi na ekoloških otokih, saj ugotavljajo, da se na njih znajde veliko smeti, ki so nepravilno odložene ali tja sploh ne sodijo. Gregor Kranjec iz Publicusa je povedal, da se bodo tako imenovane »terenske analize« izvajale z namenom izboljšanja ravnanja z odpadki s ciljem zagotavljanja višje kakovosti bivalnega okolja.

Na nedavnem sestanku, sklicanem na pobudo Publicusa, so se pogovarjali tudi o spremembi frekvence odvoza smeti. V soseskah stanovanjskih hiš embalažo že odvažajo na dva tedna (izmenjaje z mešanimi odpadki), Publicus pa bi rad na enak režim prešel še v blokovskih naseljih, kjer zdaj obe vrsti odpadkov pobirajo enkrat na teden. Če bo predlog, ki ga bo pripravil Publicus in bo obravnavan na skupnem sestanku predstavnikov podjetja, občine in upravnikov stanovanjskih blokov, potrjen, bodo namestili ustrezno večje število zabojnikov za smeti.