Kazensko ovadili tudi davčno upravo

Dolgovi v Prizmi Ponikve večji, kot je kazalo

Objavljeno
14. september 2013 13.30
Simona Fajfar, Kočevje
Simona Fajfar, Kočevje

Ponikve, Dobrepolje - V državnem zavodu za ljudi s posebnimi potrebami Prizma Ponikve odkrivajo nove nepravilnosti prejšnjega vodstva, tudi dolgovi in finančne obveznosti zavoda so precej večji, kot so predvidevali: namesto malo več kot milijon jih je od 1,5 do dva milijona evrov. Zato so kazensko ovadili nekdanjo direktorico Katjo Vipotnik, računovodkinjo Tončko Žerovnik in davčno upravo.


Svet zavoda je potrdil sanacijski program, ni pa še gotovo, ali se bo socialnovarstveni zavod za ljudi s posebnimi potrebami združil z Domom upokojencev Ptuj. O tem se bodo odločali na prihodnji seji sveta zavoda na začetku oktobra. Jasno pa je, da bo eden od ukrepov tudi na kadrovskem področju, kjer bodo po sedanjih ocenah odpustili osem zaposlenih.


Na zahtevo sveta zavoda bodo pripravil revizijo za zadnja štiri leta, tudi leto 2009, da bi končno dobili pravo sliko finančnih razmer. Takrat je imela ustanova po podatkih bonitete.si kar 238 dni blokiran žiro račun, vendar na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki je zavod ustanovilo, pravijo, da ne oni ne svet zavoda za hude finančne težave niso vedeli do konca lanskega leta. Zavod med drugim svojim zaposlenim ni poravnal za 400.000 evrov prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. »Bilance in podatki, ki smo jih dobivali na ministrstvo, so bili prirejeni,« pravi Davor Dominkuš, generalni direktor direktorata za socialne zadeve.


Durs ni izdal opominov


Novo vodstvo je na zahtevo sveta zavoda kazensko ovadilo nekdanjo direktorico Katjo Vipotnik zaradi nevestnega opravljanja del in nalog v obdobju 2008–2012 ter računovodkinjo Tončko Žerovnik zaradi suma storitve kaznivega dejanja namernega posredovanja neresničnih podatkov in zavajajoče finančne podatke ter bilance svetu zavoda in ministrstvu. Sum kaznivega dejanja bremeni tudi davčno upravo zaradi domnevno malomarnega spremljanja evidenc in plačanih prispevkov, saj zavod Prizma Ponikve ni oddajal REK obrazcev, davčna uprava pa ni pozvala odgovornih ali poslala opominov.


Sedanja vršilka dolžnosti direktorice Prizma Ponikve Kristina Dokl, ki je tudi direktorica Doma upokojencev Ptuj, pravi, da pri pregledu poslovanja prejšnjega vodstva odkriva nove napake in neracionalnosti: za odvetniško službo je zavod na mesec plačeval 1200 evrov pavšala, nato pa še vsako storitev posebej, za psihiatrično službo so porabili od 600 do 900 evrov na mesec, čeprav jim zavarovalnica prizna samo 250 evrov. Doklova namerava zamenjali tudi izvajalca primarnih zdravstvenih uslug, ZD Grosuplje, ker da bodo drugje dobili bolj kakovostne storitve, za katere zavarovalnica nameni 55.000 evrov na leto. Preveriti nameravajo tudi najemne pogodbe za prostore.
Na svetu zavoda so se veliko ukvarjali tudi z vprašanjem, kako pokriti dolg zavoda

 

Samostojen zavod ali pod okriljem večje enote?

To je tudi povezano z organizacijo ustanove, saj sedanje vodstvo zavoda in predstavniki ministrstva zagovarjajo priključitev k Domu upokojencev Ptuj. Nekateri predstavniki sveta zavoda zagovarjajo njegovo samostojnost in opozarjajo, da bi finančne težave lahko rešili s posojilom iz zakladnice po obrestni meri 2,8 odstotka, za kakršnega lahko prosijo bolnišnice. Poleg tega opozarjajo, da bi bilo veliko manj problemov, če bi ministrstvo plačalo terjatve zavoda, nastale zaradi odlašanja pri nabavi opreme za nov prizidek leta 2010. Dominkuš je prepričan, da je takšen predlog popolnoma nerealen.