Kazni za ponarejeno davčno potrdilo

Zaradi goljufije ob službo dva uslužbenca, direktorica urada in kontrolor, ki je potrdilo napisal, pa ne.

Objavljeno
11. september 2014 21.51
Dejan karba, Murska Sobota
Dejan karba, Murska Sobota
Murska Sobota – Zaradi izdaje ponarejenega davčnega potrdila sta dva uslužbenca na soboškem finančnem uradu letos ostala brez službe. Izredno odpoved sta dobila zaradi napeljevanja h kaznivemu dejanju, kontrolor, ki je sporno potrdilo napisal, pa je še vedno v službi. Direktorica finančnega urada v Murski Soboti ostaja tudi Vlasta Temlin, ki je po naših informacijah prav tako napeljevala h kaznivemu dejanju.

»Odločno zanikam navzočnost na sestanku, na katerem bi se dogovorili za izdajo spornega potrdila. Prav tako izrecno zanikam kakršnokoli napeljevanje uslužbencev h kaznivemu dejanju,« trdi Vlasta Temlin.

Policijski zapisniki in na finančnem uradu zavedene izjave zaslišanih v nadzoru oziroma interne preiskave dokazujejo nasprotno: Avgust Zakojč, ki zdaj zaradi izredne odpovedi delovnega razmerja toži bivšega delodajalca, je o spornem sestanku dal pisno izjavo: direktorica DU Vlasta Temlin in njena pomočnica Tatjana Gyergyek – ta je poleg Zakojča prav tako ostala brez službe – sta se maja 2012 na DU Murska Sobota udeležili sestanka z Miroslavom Topićem, takratnim direktorjem nogometnega društva Mura 05, kjer je bilo dogovorjeno, da se Muri 05 izda ponarejeno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. Na podlagi dogovora je bil v vlogi vodje kontrolorjev na sestanek povabljen tudi Zakojč. Temlinova in Gyergyekova sta zahtevali, naj Zakojču podrejeni kontrolor izda potrdilo z lažnim datumom. Zakojč je to zahtevo direktorice in njene pomočnice pozneje prenesel kontrolorju Štefanu Koltaju, ki je potrdilo tudi napisal.

Na vprašanje Dela, zakaj finančni urad na besedo verjame Temlinovi, pisno pričanje Zakojča, ki je evidentirano tudi v spisu o opravljenem notranjem nadzoru, pa jih ne zanima, so na finančni upravi odgovorili: »Naša odločitev je bila sprejeta na podlagi vseh zbranih dokazov in informacij.«

Po navedbah naših virov s finančnega urada je Temlinovi, ki je letos zaradi spornega potrdila Muri 05 imenovala interno komisijo, uspelo doseči, da komisija informacije o njeni prisili in njenih navodilih o pripravi ugotovitev komisije ni uvrstila v svoje poročilo. Po končanem delu interne komisije DU MS je tudi generalni finančni urad uvedel notranji nadzor nad pravilnostjo izdaje potrdil o plačanih davkih in prispevkih na štirih finančnih uradih, a je več vsebinskih nepravilnosti ugotovil zgolj na soboškem finančnem uradu: ne le pri uslužbencih, ki so bili povezani s primerom Mura 05, ampak tudi pri drugih. S tem je v negotovost postavil ugotovitve interne komisije, ki je v svojem poročilu odkrila nepravilnosti le pri Koltaju. Na generalnem uradu so v poročilo tudi zapisali, da ugotovitve interne komisije DU Murska Sobota »v veliki večini primerov« držijo, a »interpretacija nepravilnosti« je v poročilih interne komisije v nekaj primerih pomanjkljiva.

Naši viri s policije pravijo, da je »nesporno, da je Temlinova sodelovala na sestanku, kjer je bil sklenjen dogovor o ponarejenem potrdilu Muri 05«, naši viri s finančnega urada pa, da je »dejstvo, da je interna komisija priredila svoje poročilo, ker ni navedla vseh vsebinskih nepravilnosti pri kontroli izdanih potrdil«.

V kriminalistični preiskavi se je pred preiskovalnim sodnikom prejšnji ponedeljek znašel tudi soboški župan Anton Štihec, zahtevo za preiskavo pa so na soboško okrožno sodišče s pristojnega tožilstva poslali zaradi kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev.