Kje so luknje v volilnem sistemu?

Prva ocena Ovseja o poteku priprav na volitve v Sloveniji: Dobre ocene, 
a skrb zaradi medijev, omejitev in enakosti pravic

Objavljeno
01. november 2011 16.59
Posodobljeno
01. november 2011 19.45
Peter Jančič, notranja politika
Peter Jančič, notranja politika
Ljubljana – Prvo poročilo o poteku priprav na volitve, urejenosti volilnega sistema in o dogajanju v državi so že objavili strokovnjaki Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), ki prvič v zgodovini ocenjujejo volilno dogajanje v Sloveniji.

Prve ocene urada za demokratične institucije in človekove pravice so nastale po oktobrskih pogovorih s predstavniki vlade, državne volilne komisije, ustavnega sodišča, varuha človekovih pravic, vseh večjih političnih strank in medijev. Skupina strokovnjakov bo v državi še več tednov, da bi pripravili še obsežnejšo oceno usklajenosti tokratnih predčasnih volitev z mednarodnimi standardi demokratičnih volitev.

V prvem poročilu so dobre ocene pravne ureditve, ki je temelj za izvedbo volitev, in institucij, ki skrbijo za izvedbo volilnih postopkov. So pa tuji ocenjevalci opozorili na pomisleke strank in drugih, ali bodo mediji zagotovili uravnoteženo in pravično predstavitev vseh, ki sodelujejo v volilni tekmi. Sporna bi bila lahko nizek limit največje dovoljene porabe denarja za plačilo volilnih kampanj, ki ne omogoča nujno zadostne kampanje, in spoštovanje načela enakosti volilne pravice, ker poslanca, ki predstavljata narodnostni manjšini, voli manj volivcev kot druge, vsi manjšinski volivci pa imajo tudi dvojno volilno pravico, ker sodelujejo še pri izvolitvi vseh drugih poslancev.