Klimatski komite o zmanjšanju toplogrednih plinov

Slovenski komite za vprašanja spremembe podnebja bodo na seji obravnavali vprašanje energetike in predlog EU, ki predvideva zmanjšanje emisij za 30 odstotkov.

Objavljeno
08. marec 2007 19.04
Janez Podobnik
Ljubljana - Slovenski komite za vprašanja spremembe podnebja, ki mu predseduje minister za okolje in prostor Janez Podobnik, na današnji seji v Ljubljani obravnava vprašanja energetike. Ta prispeva velik delež k izpustom toplogrednih plinov, zato so, kot je pred sejo dejal Podobnik, povabili tudi ministra za gospodarstvo Andreja Vizjaka. Med drugim bodo razpravljali o tem, na kakšen način lahko slovenski energetski sistem vstopi v prilagajanje in zmanjševanje izpustov.

Med ukrepi za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v energetiki je po Podobnikovih besedah na prvem mestu večji delež obnovljivih virov energije, pa tudi izboljšanje izkoristka vseh termoenergetskih naprav v Sloveniji in izboljšanje tehnologije.

Podobnik je dejal, da današnja seja poteka na simbolni dan, ko se predsedniki vlad članic EU pogovarjajo o zavezah za zmanjšanje izpustov do leta 2020. Na mizi je predlog, da bi se EU zavezala, da bo do leta 2020 zmanjšala svoje emisije za 30 odstotkov glede na leto 1990, če bodo druge razvite države sprejele primerljive obveznosti in če bodo glavne države v razvoju sprejele obveznosti v skladu s svojo odgovornostjo in zmožnostmi. Če te zaveze ne bo, naj bi bil izhodiščni pogajalski predlog EU zmanjšanje za 20 odstotkov, je povedal Podobnik.

Zmanjšanje emisij prinaša tudi modernizacijo gospodarstva

Države članice se bodo dogovorile o delitvi tega bremena znotraj EU, pri čemer bodo med drugim upoštevale nacionalne razmere in različna izhodiščna leta, so sporočili z ministrstva. Glavne težave pri prevzemu takih obveznosti so predvsem neposredni stroški, konkurenčnost gospodarstva in stopnja ozaveščenosti ljudi, da bodo sprejete ukrepe izvajali.

Po drugi strani pa so med koristmi uvajanje novih tehnologij in modernizacija gospodarstva, prihranki zaradi racionalne rabe energije, čistejše okolje zaradi manjše rabe fosilnih goriv, ureditev javnega prometa, razbremenitev cest zaradi preusmerjanja tovorov na železnico in s tem boljša prepustnost cest, manj nesreč in manjše poškodbe cest.

Velik delež k izpustom toplogrednih plinov prispeva tudi promet. Ta je bil glavna tema seje klimatskega komiteja že pred letom dni v Mariboru, nanj pa se bo komite ponovno osredotočil na naslednji seji, ki bo predvidoma junija letos in na katero bodo povabili tudi ministra za promet, je dejal Podobnik in dodal: "Potem pa končno povabimo tudi ministra za finance. Brez financ ne gre."