Kmalu nova ideološka vojna v glavnem mestu?

Svetniki Liste Zorana Jankovića predlagajo, da bi iz statuta črtali mestni praznik, ki je obeleževal prvo pisno omembo Ljubljane kot mesta - 14. april. Kot kaže, bo predlog zagotovo dobil absolutno podporo na seji, ki bo 21. marca. To pomeni, da bo glavno mesto že letos praznovalo le en mestni praznik - 9. maj.

Objavljeno
01. marec 2011 10.39
Dejan Vodovnik, Ljubljana
Dejan Vodovnik, Ljubljana
Ljubljana - Svetniki Liste Zorana Jankovića, ki imajo absoluitno večino v 45-članskem mestnem svetu v glavnem mestu, predlagajo, da bi iz statuta črtali mestni praznik, ki je obeleževal prvo pisno omembo Ljubljane kot mesta - 14. april. To pojasnjujejo:

»Leta 1995 je Mestni svet MOL, na osnovi listine iz leta 1243, v statut zapisal še drugi praznik MOL, 14. april, dan prve pisne omembe Ljubljane kot mesta. Vendar pa se Ljubljana v letu 1243 enkrat omenja kot civitas (torej kot mesto), drugič pa kot forum (torej trg).

Pri čemer je po Franu Zwittru dopuščena možnost, da gre v primeru omembe mesta za obzidano Mesto (območje današnjega Mestnega trga, med Čevljarskim mostom in Vodnikovim trgom); v omembi forum pa za Stari trg, ki takrat še ni bil obzidan.

V tistem obdobju namreč niso bili obzidani vsi trije (Stari trg, Mesto, Novi trg) historični deli mesta. Zaključeno mestno obzidje je imel del Ljubljane, ki se je imenoval Mesto, najstarejši del Ljubljane, Stari trg, pa je bil obzidan kasneje, a se ne ve natančno kdaj. Tretji del mesta, Novi trg, je bil obdan z mestnim obzidjem okoli leta 1304.

Raziskovanje starejše zgodovine Ljubljane v arhivih, tudi v tujini, se nadaljuje. Prve omembe so zelo dragocene, ker povedo, pred katerim datumom je neki pojav nastal. Vendar pa kult prvih omemb ni najbolj primerno merilo za določitev praznikov, saj se čez čas ti lahko izkaţejo za naključnega ter začasnega -vedno so namreč mogoče najdbe novih omemb v listinah še starejšega izvora.

Temu pritrjujejo tudi najnovejša odkritja (iz leta 2002) doslej najstarejše omembe Ljubljane kot toponima (Leibach Castrum, 1112-25) in prebivalca naselbine (Ulrik iz Ljubljane, 1144) v pisnih virih. Novec iz ljubljanske kovnice z napisom "IVITAS LEIBACUN" (civitas kot mesto) pa denimo datira v leto 1205. To pa je 23 let pred virom, ki je bil podlaga za določitev praznika.

Na podlagi zapisanega in dejstva, da je nenavadno in nesmotrno, da ima Ljubljana kar dva praznika, predlagamo, da se kot edini praznik Mestne občine Ljubljana ohrani 9. maj, 14. april pa se črta iz Statuta MOL,« končujejo svoje pojasnjevanje svetniki Liste Zortana Jankovića.

Kot zdaj kaže, bo predlog zagotovo dobil absolutno podporo na seji, ki bo 21. marca. To pa posledično pomeni, da bo glavno mesto bržkone že letos praznovalo le en mestni praznik - 9. maj.

SDS, ki je ob podpori desnih strank v mestnem svetu pred šestnajstimi leti predlagala in sprejela omenjeni sklep, razumljivo, negoduje in napoveduje ostro nasprotovanje omenjenemu predlogu Jankovižćevih svetnikov.