Kobilarna Lipica bo leto dni gradbišče

Do poletja bodo porabili šest milijonov evrov. Prihodnji teden tudi o kandidatih za direktorja.

Objavljeno
03. september 2014 23.22
Lipicanci Lipica 16.5. 2014
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Lipica – Vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Kobilarne Lipica Boštjan Bizjak bo prihodnji teden svetu zavoda predstavil finančni in časovni načrt izvedbe projektov za razvoj javne turistične infrastrukture v kobilarni, vrednih pet milijonov evrov. Svet bo pregledal tudi prijave na razpis za direktorja. Doslej so prispele štiri.

Če bo lipiško poslovodstvo od ministrstva dobilo soglasje, bodo projekte, ki so že pripravljeni, začeli izvajati takoj, je pojasnil Boštjan Bizjak, predsednica sveta Miranda Groff Ferjančič pa, da morajo biti vsa dela končana poleti 2015. Svet je projekte že obravnaval na konstitutivni seji, zdaj pa se hočejo člani seznaniti še s podrobnostmi. »Ni namen, da bi vlagali v infrastrukturo, ki bo oddana v najem, ampak v infrastrukturo, za katero je odgovorna država,« je pojasnila predsednica sveta.

Celovita obnova

Največji sklop v vrednosti dveh milijonov evrov je obnova graščine, v katero se bo po oddaji Maestosa v najem preselila uprava, v njej pa bodo še arhiv, knjižnica, prostor za konjeniško akademijo in podobno. Obnovili bodo staro gostišče med muzejem Lipikum in cerkvico, za kar bodo potrebovali 400.000 evrov, dejavnost v njem – promocija kraške hrane ... – pa bo prav tako spadala v okvir javne službe. S poldrugim milijonom evrov bodo zgradili čistilno napravo s kanalizacijo, pol milijona evrov bodo namenili prenovi javne razsvetljave, ureditvi optičnega kablovoda in drugim nujnim vzdrževalnim delom. Za preostali denar pripravljajo načrte za ureditev drevoredov, poti, ograj, pašnikov, tudi ureditvi grajskih vrtov pod graščino in podobno.

Osrednji del kobilarne bo gradbišče postal že prihodnji teden, saj bodo začeli izvajati projekt Celovita obnova Kobilarne Lipica. Zanj je ministrstvo za gospodarstvo Kobilarni Lipica evropski in državni denar, milijon evrov, odobrilo pred nekaj leti, a so se postopki zaradi revizije ter posledično ugotovitev o drobitvi razpisa in preveč ovrednotenih delih, čemur je sledila tudi odpoved delovnega razmerja odgovornemu, zavlekli do zdaj. Obnovili bodo hleve, dvorišče pred lipiškim muzejem, preplastili bodo Tržaški drevored, napeljali vodo in elektriko do karavle, prihodnje nove vstopne turistične točke na lipiško posestvo.

Tudi kadrovska prenova

Vzporedno s celovito ureditvijo Kobilarne Lipica potekajo tudi kadrovski postopki skladno s spremenjenim zakonom o Kobilarani Lipica. Novi svet zavoda, ki se je na konstitutivni seji sestal avgusta, je spremenjen le toliko, da ima ministrstvo za kmetijstvo in okolje po novem le enega predstavnika v svetu; to je Vida Čadonič Špelič, prej sta to ministrstvo zastopala dva. Predstavnico ministrstva za kulturo Veroniko Leskošek pa je nadomestil Luka Nabergoj.

Poteka tudi razpis za direktorja Kobilarne Lipica. Doslej so se prijavili štirje kandidati, med njimi vršilec dolžnosti direktorja Boštjan Bizjak, po neuradnih informacijah pa še dva iz občine Sežana in direktor kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Miloš Ekar. On in Bizjak sta bila tudi edina kandidata, ki sta izpolnjevala vse pogoje, določene v razpisu za direktorja v začetku leta 2013, po katerem pa direktorja niso izbrali. Dokončno število prijav na tokratni razpis bo znano 11. septembra, ko bo zasedal svet zavoda.

Direktorja Kobilarne Lipica bo verjetno potrdila nova vlada, ki bo potrdila tudi člane medresorske delovne skupine za pripravo javnega razpisa za oddajo nepremičnin v zavarovanem območju Kobilarne Lipica. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje predlaga, da bi delovno skupino sestavljali predstavniki petih ministrstev ter Sindikata gostinstva in turizma Slovenije. Minister Dejan Židan je predlagal, da bi bila to generalna sekretarka sindikata Karmen Leban. Zastopala bo javne uslužbence Kobilarne Lipica in zaposlene v Lipici Turizem, poslovodstvo Kobilarne Lipica pa bo očitno ostalo pred vrati delovne skupine.