Kocerod: tik pred 
unovčenjem bančne garancije

Brez potrditve sanacijskega programa se zastoj ne bo premaknil.

Objavljeno
09. november 2011 17.50
Posodobljeno
09. november 2011 17.50
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec

Slovenj Gradec – Predstavniki družbe Primorje in Regijske razvojne agencije (RRA) Koroška so se danes dogovorili za nov datum poskusnega zagona koroškega centra za ravnanje z odpadki Kocerod v Mislinjski Dobravi.

Čeprav jim Primorje pred potrditvijo sanacijskega programa ni moglo dati nobenih zagotovil, povezanih s plačili podizvajalcem, so v RRA odločeni, da novih zamikov ne bo. Če ajdovski gradbinec ne bo mogel izpolniti obveznosti, bodo unovčili dobra dva milijona evrov bančne garancije in tako zagotovili pravočasen zagon.

Nujna dela, ki jih morajo opraviti, da na objektih ne bi nastajala škoda, naj bi opravili do 15. novembra, druge zahteve RRA po pisnem jamstvu o dokončanju projekta in datumu zanj pa od Primorja niso dobili. »Zaradi likvidnostnih težav Primorje ne more dajati zagotovil o poplačilu podizvajalcev,« je povedal vodja projekta Ivan Plevnik iz RRA.

Podizvajalci zato ne predajo projektno-tehnične dokumentacije, ki je nujna za pridobitev uporabnega dovoljenja in poskusni zagon. »Opozorili smo jih: če decembra ne bomo mogli začeti postopka za pridobivanje dovoljenja za obratovanje, bomo prisiljeni unovčiti bančno garancijo in tako končati projekt,« je dejal Plevnik.

Dokler banke ne bodo potrdile sanacijskega programa za Primorje, se zastoj ne bo premaknil. A koroške občine nimajo več časa čakati, saj se rok izteka tudi z vidika evropske zakonodaje, zato morajo najpozneje do 1. januarja začeti poskusno obratovanje. Po Plevnikovih besedah z gradbenega vidika to ni dvomljivo, saj bodo objekti končani že do decembra, Primorje pa mora nato od 64 podizvajalcev pridobiti projektno dokumentacijo. Že prihodnji teden naj bi se pokazalo, ali bo Primorje tokrat lahko izpolnilo obljube, sicer bodo v RRA začeli postopek za unovčitev dobrih dveh milijonov evrov bančne garancije.

V Primorju zaostanke pripisujejo likvidnostnim težavam, a poudarjajo, da je večina del končanih. »Vzrok za zamudo pri gradnji Koceroda je tudi to, da smo med gradnjo zamenjali tehnologijo z boljšo, modernejšo, s čimer bo dosežen boljši izkoristek predelave mešanih odpadkov,« so sporočili iz službe za odnose z javnostjo. Primorjev vodja projekta Branko Bakaršič je še ob septembrskem obisku evropskega komisarja zatrjeval, da zamujajo zato, ker je to njihov prvi tovrstni projekt, ki zahteva izjemno zahtevno projektiranje, o likvidnostnih težavah pa pred evropskimi predstavniki ni bilo govora.

Poskusni zagon 1. januarja

Primorje je bilo kot najugodnejši ponudnik za gradnjo Koceroda s ponudbo 15,7 milijona evrov (brez DDV) za več milijonov evrov ugodnejše od drugega najcenejšega izvajalca. Gradnja je potekala gladko do decembra 2010, nato so se začele zamude in težave s podizvajalci. Marca lani so z aneksom podaljšali rok za začetek poskusnega obratovanja do 15. maja, ga premaknili na 15. junij, 1. september in 1. november, danes pa na 1. januar 2012.