Kočevje: država bo prodala župnišče in samski dom

V občini Kočevje je kar 1212,04 hektara površin, ki jih upravlja država. Ministrstvo za obrambo in občina se dogovarjata o parcelah in objektih. Med objekti, ki niso več zanimivi, je nekdanja policijska postaja v Kočevski Reki.

Objavljeno
14. februar 2011 10.12
Simona Fajfar, Kočevje
Simona Fajfar, Kočevje
Kočevje – Za vojsko oziroma ministrstvo za obrambo je tudi v prihodnje zanimivih več objektov in območij v občini Kočevje. Skupaj gre za 1212,04 hektara površin (slaba dva odstotka površine občine), med katerimi po velikosti izstopata predvsem dve območji: 536,67 hektara velika Škrilja in 520,66-hektarski Svetli Potok. Med objekti, ki niso več zanimivi za ministrstvo za obrambo, je nekdanja policijska postaja v Kočevski Reki, nekaj časa tudi sedež poveljstva Moris. Na občini Kočevje razmišljajo, da bi objekt obnovili in mu namenili primerno vsebino, potem ko bodo uredili lastninske pravice.

Čeprav je med vsemi objekti in območji, ki imajo na Kočevskem zaradi državnih interesov poseben status, v javnosti najbolj znana Gotenica, je to območje v resnici zelo majhno. Po podatkih občine Kočevje je le 1,44 hektara v Gotenici opredeljenega kot območje namenske rabe prostora za potrebe ministrstva za notranje zadeve.

Veliko večje površine upravlja ministrstvo za obrambo, s katerim se na občini Kočevje zdaj podrobneje dogovarjajo o posameznih parcelah in objektih. Vzrok za to je priprava občinskih prostorskih aktov, kjer je treba določiti območja namenske rabe prostora. Ta so v lasti države, upravljanje pa je bilo leta 2000 preneseno na ministrstva. »Šele takrat so bila ta območja namenske rabe prostora opredeljena tudi formalno v občinskih prostorskih aktih, čeprav jih je vojska uporabljala že prej,« je povedal Robert Latin z oddelka za okolje, infrastrukturo in regionalne projekte na občini Kočevje.

Za ministrstvo ni več zanimivih kar nekaj objektov: stavba nekdanje policijske postaje v Kočevski Reki, objekti v Rajhenavu, župnišče in samski dom v Borovcu ter skladišči Inlauf in Lenart v Gotenici. »Objekta župnišče in samski dom v Borovcu odprodajamo, druge nepremičnine pa prenašamo na javni republiški nepremičninski sklad, ki bo v prihodnje upravljal te nepremičnine,« so sporočili z ministrstva za obrambo.

Še naprej pa so za ministrstvo za obrambo zanimivi objekti oziroma območja v Škrilju, Zdihovem, spodnje garaže in postrojitveni plato v Kočevski Reki, Primoži, Preža, objekt v Borovcu, Lovski vrh in Svetli Potok. Gre za območja, na katerih so vadbišče oziroma poligon – kot v primeru Svetlega Potoka –, strelišče kot v Škrilju, servisi ali telekomunikacijske naprave kot na Lovskem vrhu. Ministrstvo v Kočevju nikoli ni imelo veliko stanovanj, kot denimo v Ribnici, dve pa bosta zdaj preneseni na javni stanovanjski sklad.

Da je skupni interes države in občine, da za nepremičnine in območja najdejo najprimernejšo rabo, je poudarila tudi ministrica za obrambo Ljubica Jelušič ob nedavnem obisku v Kočevju, kjer je opozorila na novost – javni sklad za upravljanje stvarnega premoženjem države, zaradi katerega neposrednega sodelovanja ministrstva in občine na tem področju ne bo več. »Toda nobena stvar ni nerešljiva in zanesljivo bomo našli skupen jezik,« je dejala Jelušičeva in poudarila načrte za tesnejše civilno-vojaško sodelovanje na Kočevskem.