»Kočevje ne bo prestolnica slovenskih Romov«

Prebivalci treh vasi na nogah, pa ne toliko zaradi Romov kot zaradi odnosa občine Kočevje.

Objavljeno
04. september 2013 18.23
Simona Fajfar, Kočevje
Simona Fajfar, Kočevje

Kočevje - V Kočevju vre. Prebivalci Šalke vasi, Željn in Grička so v dveh dneh zbrali okoli 400 podpisov proti komunalnemu opremljanju zemljišč na Gričku, kamor naj bi - se bojijo - naselili Rome iz vse Slovenije. »To ni res,« pravijo na občini Kočevje, kjer kot da ne razumejo, kaj se dogaja med ljudmi. Župan na torkov večerni sestanek z razburjenimi krajani ni prišel zaradi - so povedali na občini - nepodpisanega vabila!

Ko so v ponedeljek v delu Grička, kjer je nelegalno romsko naselje, začeli z gradbenimi deli, je civilna iniciativa iz Šalke vasi, Željn in Grička že imela zbrane podpise proti kakršnemu koli širjenju romskega naselja na Gričku. Enotnost ljudi je razumljiva, saj so že julija na zboru krajanov jasno povedali, da živijo v sožitju s tukajšnjimi Romi. »Občina naj jim legalizira črne gradnje, torej hiše, kjer živijo, ne želimo pa širitve romskega naselja, ker bi se priseljevali novi Romi,« so skupaj z Romi ponavljali tudi na torkovem zboru krajanov, ki ga je sklicala civilna iniciativa.

 

Proti sklepom občinskega sveta


Vročo problematiko je julija obravnaval tudi občinski svet, ki je sprejel sklep, da iz sredstev, ki naj bi jih občina pridobila za urejanje romskih naselij, le-teh ne bodo širili. »Takrat so sprejeli sklep, da se vse aktivnosti s temi gradnjami ustavi,« pravi Aleš Žnidaršič, predstavnik civilne iniciative prebivalcev.


Dodatno nejevoljo je med prebivalci podžgal sestanek v začetku avgusta, na katerega je občina Kočevje povabila predstavnike krajevne skupnosti Šalka vas. Sprejeli so sklep, da se nadaljuje s komunalnim urejanjem romskega naselja Griček. To pa je, opozarjajo jezni prebivalci, v nasprotju s tem, kar so sklenili na julijski javni tribuni v Željnah, kjer je bil prisoten tudi kočevski župan Vladimir Prebilič. »Na občini sklep, ki smo ga sprejeli krajani in ki ga je sprejel tudi občinski svet, ignorirajo,« pravi Alenka Jelenovič kot predstavnica civilne iniciative, sicer pa kočevska svetnica SNS.

 

Bodo komunalno opremljene parcele ostale prazne?


Občina je namreč za ureditev romskega naselja na Gričku dobila odobrenih 500.000 evrov. Na občini pravijo, da naj bi po načrtih opremili osem parcel, kjer imajo Romi postavljene hiše, obenem pa naj bi, ker tako zahteva projekt, komunalno opremili tudi ostale predvidene parcele, to je od 20 do 30 parcel. »Vendar teh parcel ne bi prodali,« je zapisano v sklepih avgustovskega sestanka, podobno pa je včeraj zjutraj zagotavljala kočevska podžupanja Lili Štefanič.


Več kot dvajset prebivalcev omenjenih vasi je namreč včeraj ob 8. uri zjutraj prišlo na občino, na vložišče, kjer so vložili svoje zahteve in podpise peticije. Njihovo stališče je jasno: nameram občine ne verjamejo in zahtevajo zaustavitev vseh del: »Kdo vam verjame, da boste parcele komunalno opremili, potem pa bodo prazne?«

 

Podpise pod peticijo zbirajo še naprej


Jezni vaščani so včeraj dopoldne začeli zbirati podpise pod peticijo tudi po Kočevju in so - po nekaterih podatkih - v treh urah nabrali novih 150 podpisov. Še vedno iščejo rešitev, kako zaustaviti gradnjo, s tem, da računajo, da bi to lahko naredil tudi gradbeni inšpektor, ker gradbišče ni primerno označeno. Verjetno bo o vroči temi razpravljal tudi kočevski svet na izredni seji, prav tako pa se vaščani pripravljajo na vložitev upravne presoje občinskega sklepa in posledične začasne zaustavitve del.