Komunala ne bo več upravljala odlagališča CERO Nova Gorica

Andrej Miška kot razlog navaja prevelike stroške, župan Arčon pa meni, da Miška ustvarja »nepotrebno psihozo«.

Objavljeno
05. maj 2014 19.38
press/odlagalisce
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Nova Gorica – Komunala Nova Gorica je z delno odpovedjo pogodbe tukajšnji občini predala odlagališče na CERO Nova Gorica z vso pripadajočo opremo in napravami. Na novogoriški občini kljub takšni odločitvi računajo na razumnost koncesionarja in ga pozivajo, da se vzdrži ukrepov, ki bi lahko škodovali občankam in občanom.

Po besedah direktorja Komunale Nova Gorica Andreja Miške so se za predajo odlagališča občini odločili po tem, ko so v vodo padli vsi poskusi, da bi z župani vseh šestih občin Goriške po zaprtju odlagališča CERO Nova Gorica poiskali skupno rešitev za odvoz in predelavo goriških odpadkov.

Naj spomnimo, da so župani avgusta lani podjetju naložili, da začne odvažati mešane komunalne odpadke na drugo odlagališče v Sloveniji. »Kljub izbiri najugodnejšega ponudnika so stroški skokovito narasli za več kot 150.000 evrov na mesec, župani občin pa se niso strinjali z nobenim od predstavljenih predlogov za njihovo kritje. V tem času je novogoriška občina kot lastnica odlagališča Komunali še naprej zaračunavala najemnino v višini 330.000 evrov na leto, čeprav odlagališče ni bilo v uporabi. Tako smo konec lanskega leta imeli skoraj 700.000 evrov izgube,« poudarja Miška.

Dodatni zapleti so se pojavili tudi v postopku ponovnega pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. »Po uspešni rešitvi vseh pritožb okoliških prebivalcev je bilo treba za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja zagotoviti še finančno jamstvo v višini 3,2 milijona evrov, kar za Komunalo Nova Gorica predstavlja prevelik zalogaj. Kljub številnim dopisom in predlogom občinam se te niso konstruktivno vključile v zagotavljanje finančnega jamstva za odlagališče, ki je v njihovi lasti. Prevzem jamstva, ki bi ga opravila izljučno Komunala Nova Gorica, bi predstavljalo za podjetje preveliko poslovno tveganje, ki bi ogrozilo obstoj podjetja in vseh 150 delovnih mest,« navaja Miška.

Kot meni novogoriški župan Matej Arčon, Komunala očitno noče več upravljati odlagališča, v isti sapi pa si želi ostati koncesionar. »Vendar koncesije v tem primeru ne more izvajati, saj je upravljanje odlagališča osnova obstoječe koncesijske pogodbe med občino in Komunalo. Ali povedano drugače, občankam in občanom bi Komunala pobirala denar, vseh nalog pa ne bi izvajala.«

Župan je kritičen tudi do Miškovih navedb o lanskoletni izgubi podjetja. Pravi, da je direktor Komunale Nova Gorica zamolčal, da je imelo podjetje v zadnjih letih presežek iz naslova gospodarske javne službe zbiranja in odlaganja odpadkov ter še posebej iz naslova preplačila okoljske dajatve (samo zadnje v višini 1,6 milijona evrov).

»Ali bo Komunala ta denar vrnila občankam in občanom?« se zato sprašuje Arčon. »Psihoza, ki jo ustvarja direktor Komunale, je popolnoma nepotrebna. Računamo na razumnost koncesionarja in ga pozivamo, da se vzdrži ukrepov, ki bi lahko škodovali občankam in občanom. Navsezadnje koncesijska pogodba Komunali Nova Gorica nalaga tudi obveznosti, in ne samo pravice,« pravi.