Komunala Nova Gorica začenja vračati denar

Direktor Andrej Miška pravi, da so izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo preplačane okoljske dajatve.

Objavljeno
05. junij 2014 16.58
Posodobljeno
05. junij 2014 16.58
BREZICE SLOVENIJA 9.11.2012 BREZPOSELNA DRUZINA MLAKAR FOTO JOZE SUHADOLNIK
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Nova Gorica – Komunala Nova Gorica je danes sporočila, da bodo že ta mesec začeli vračati uporabnikom preplačane okoljske dajatve. Vračilo bo prikazano kot odbitek v višini 0,75 evra na osebo na mesec. Pravijo, da so se s predajo odlagališča v Stari Gori novogoriški občini sprostila sredstva za vračilo.

Čeprav se občina z vračilom odlagališča v Stari Gori ne strinja in je že sprožila postopke na sodišču, so na komunali prepričani, da so za vračilo odlagališča izpolnjeni vsi pogoji, pri čemer se sklicujejo na mnenje Računskega sodišča. Direktor Komunale Nova Gorica Andrej Miška pravi, da ima odločitev pravno podlago v 22. členu vladne uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jasno določa, da se v predračunsko ceno opravljanja storitev na področju ravnanja s komunalnimi odpadki lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe.

Pravilnosti odločitve pritrjuje tudi Računsko sodišče, ki v svojem mnenju pravi, da so v ceno lahko vključeni samo stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem javne službe in da v ceno prav tako ni mogoče vključevati stroškov finančnih jamstev za odlagališče, ki se ne uporablja več. Računsko sodišče tudi pravi, da če osnovna sredstva (v tem primeru odlagališče) ne prinašajo gospodarske koristi, občina ne more zaračunavati najemnine podjetju, ki izvaja zapiralna dela na odlagališču.

Kot smo že poročali, je Komunala Nova Gorica že konec aprila omenjeno odlagališče vrnila lastniku, novogoriški občini, saj odlagališče ni v uporabi že od 8. aprila. Vodstvo komunale je prepričano, da predaja odlagališča ni samo logična, temveč tudi poslovno nujna poteza.

»Plačevanje najemnine za odlagališče, ki ga ne smemo uporabljati, je neupravičeno. Prepričan sem, da ni občana, ki bi bil pripravljen plačevati za nekaj, česar ne uporablja. To namreč od nas zahteva župan Nove Gorice,« poudarja direktor komunale. Za podjetje to pomeni okoli 330.000 evrov manj stroškov na letni ravni.

Andrej Miška pravi, da je glavni razlog v zamiku izplačila preplačane okoljske dajatve zaplet pri pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče, kjer občine, lastnice odlagališča, niso bile pripravljene zagotoviti finančnega jamstva.