Komunala predvideva izjemno turistično zasedenost v Posočju

Manjši lastniki turističnih nastanitev v zgornjem Posočju so že drugo leto nejevoljni, ker jim Komunala Tolmin ne glede na zasedenost zaračuna pavšal za komunalne storitve. 

Objavljeno
13. avgust 2013 11.52
turizem smeti
Blaž Močnik, Tolmin
Blaž Močnik, Tolmin

Obračunavanje, ki so ga potrdili občinski sveti, namreč predvideva, da so nastanitve tri mesece polno zasedene.Občinski odlok predpisuje pavšalno obremenitev ponudnikom z največ 14 turističnimi posteljami, medtem ko se večji dogovorijo za obračun po dejanskih količinah odpadkov. Komunala je pred uvedbo novega režima storitve obračunavala glede na število odvozov.

»Cena storitve se je povišala s 30 na 200 evrov. To je preveč,« je opozorila Katja Leban iz Apartmajske hiše Blazar: »Ne vem, kaj je bilo tako narobe s starim sistemom. Storitve bi morali zaračunavati glede na odvoz oziroma na podlagi plačila turistične takse.« »Strinjam se, da je poleti več ljudi in več smeti, čeprav komunala kljub temu smeti pobira po celoletnem urniku in z isto količino kontejnerjev. Vem, da je treba smeti pobrati in za to plačati. Točne podatke o zasedenosti na komunali imajo,« je poudarila Leonida Dobravec Jug iz Apartmaja Bobi.

»Najbolj objektiven kriterij bi bil seveda odvoz po dejanskih količinah za vse, smiseln približek pa tudi obračun po dejanskem številu prenočitev, kompromis morda kombinacija pavšala in poračuna po dejanski realizaciji,« pravi direktor LTO Janko Humar in dodaja, da je izračun pavšala glede na trimesečno polno zasedenost neustrezen, saj da povprečna zasedenost ne presega 30 dni na leto: »Predpisani pavšal v praksi pomeni, da bodo ponudniki z več posteljami in več prenočitvami lahko plačevali tudi manj kot manjši ponudniki.«

Direktor Komunale Tolmin Berti Rutar opozarja, da je sistem prijaznejši do tistih, ki imajo večjo zasedenost, priznava pa, da nimajo vsi ponudniki te sreče. Obračun glede na prijavo prenočitev se mu zdi sporen, saj ocenjuje, da ponudniki ne prijavijo do 30 odstotkov gostov.

Humar sicer dopušča možnost, »da kdo pozabi prijaviti gosta, ki pride zvečer in zjutraj odide«, vendar je po njegovem sivega dela statistike največ 15 odstotkov. »Ali to pomeni, da za vsak slučaj komunala računa 30 odstotkov več? Ne strinjam se s prevladujočo boleznijo naše družbe, ko kaznujemo vse, ker nekateri posamezniki kršijo pravila igre, namesto da bi reševali problem tam, kjer je,« je poudaril.

Na tolminski občini so zagotovili, da so pripravljeni proučiti boljše predloge, če jih bodo ponudniki tudi predlagali.