Komunalna podjetja hitijo z elaborati za dvig cen

Podjetja pripravljajo elaborate za več kot 30-odstotno podražitev komunalnih storitev.

Objavljeno
30. januar 2013 12.05
*acr*LJUBLJANSKE ULICE IN CESTE
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Ljubljana, Piran, Ajdovščina – V komunalnih podjetjih hitijo s pripravami elaboratov, s katerimi bodo lahko uveljavili več kot 30-odstotno podražitev komunalnih storitev. Čeprav so takšna navodila dobili na pristojnem ministrstvu za kmetijstvo in okolje, v občinah niso povsem prepričani, da se spet ne bo zalomilo.

Na Zbornici komunalnega gospodarstva so še pred dvema tednoma trdili, da lahko vsa podjetja skladno z uredbo dvignejo cene do 30 odstotkov, za večje podražitve pa da bi morala pridobiti soglasje okoljskega ministrstva. Ker so bile razlage o tem nasprotujoče, so vlado in ministrstvo zaprosili za dodatna navodila. Z ministrstva so odgovorili, da komunalno podjetje ne sme uveljaviti nobenih podražitev, če se je občinski svet že strinjal s podražitvijo za več kot 30 odstotkov.

Tako so bile občine, kjer so dovolili manjše podražitve, na boljšem, saj so jih lahko takoj uveljavile. Tiste, ki so zahtevale višje dvige cen zaradi, denimo, dražjih prevozov odpadkov na tudi več kot sto kilometrov oddaljene deponije, pa storitev zdaj ne morejo podražiti. Lahko jih bodo, ko bodo na občinskih svetih sprejele ustrezne elaborate, nemalokrat povsem podobne tistim, ki so jih že izdelale ob prejšnjem predlogu.

Direktor Komunalno-stanovanjske družbe Ajdovščina Egon Stopar je povedal, da so v občini v nekaj tednih že pripravili elaborat, ki ga bodo obravnavali na jutrišnji seji sveta, kjer bodo sprejeli višje cene. Odvoz odpadkov bodo podražili za 87 odstotkov, vendar Stopar pravi, da bodo še vedno med najnižjimi v državi, podražitev pa bodo lahko v Ajdovščini uveljavili šele s 1. marcem, saj morajo sklep najprej objaviti v uradnem listu.

V piranski občini bodo cene nekaj časa ostale še na decembrski ravni. Predvidoma 19. februarja bodo na občinskem svetu sprejeli sklep, s katerim bodo razveljavili decembrsko soglasje. Predvidoma mesec dni pozneje bodo sprejeli nov elaborat in predvidoma aprila uveljavili višje cene kanalščine in odvoza odpadkov. Smetarina bo v povprečju dražja za predvidoma malo manj kot 50 odstotkov. Član uprave Okolja Piran Alen Radojkovič je prepričan, da so zaradi takšne odločitve ministrstva v neenakopravnem položaju z drugimi občinami, ki so že smele podražiti storitve do 30 odstotkov.