Komunalne storitve bosta podražila višji davek in dvig cen

Po novem letu se pripravljajo podražitve komunalnih storitev v domala vseh mestnih občinah.

Objavljeno
07. oktober 2012 19.47
Slovenski dopisniki
Slovenski dopisniki
Ljubljana - Odvoz smeti bi morali podražiti za krepko več kot 69-odstotkov, so na Komunali Koper komentirali napoved, da bodo v skladu z novo uredbo, ki jo bodo pripravili na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, občine po 1. januarju lahko obračunale polno lastno ceno komunalnih storitev. Prebivalce mestnih občino bo udarila tudi podražitev vode.

Po novem letu se pripravljajo podražitve komunalnih storitev v domala vseh mestnih občinah. Predsednik komunalne zbornice Janko Kramžar ni hotel špekulirati za koliko se bodo podražile, saj bo, kot je dejal, to odvisno od posameznih lokalnih skupnosti. Po njegovem je treba vzpostaviti sistem cen komunalnih storitev, v katerem občinam ne bo treba več pokrivati izgub izvajalcem komunalnih storitev iz občinskih proračunov. Že zdaj je jasno, da bodo cene višje za najmanj 11,5 odstotka, saj vlada tudi pri komunalnih storitvah načrtuje dvig DDV s sedanjih 8,5 odstotka na 20, čemur v Skupnosti občin Slovenije nasprotujejo.

Njihov predsednik Leo Kremžar je situacijo na področju cen komunalnih storitev označil za katastrofalno, saj so ponekod zamrznjene že desetletje. »Komunalni sistemi propadajo in mi nažiramo lastno substanco. Lepega dne bo prišel račun za to in plačali ga bodo uporabniki,« je dejal Kremžar. Po njegovem odmrznitev komunalnih cen ne bo prinesla njihove eksplozije. »Treba bo postaviti realno osnovo za določanje teh cen in potem počasi ujeti zaostajanje v zadnjih letih,« meni Kremžar.

Dražje na Obali

Na Komunali Koper so nam povedali, da so že pred dvema letoma hoteli kanalščine podražiti za 35 do 40 odstotkov, vendar zaradi vladne uredbe tega niso mogli storiti. Zdaj štiričlanska družina v povprečju plača 33 evrov. Tudi cena odvoza smeti ne ustreza dejanskim stroškom, vendar kolikšna bo podražitev v Komunali Koper še ne morejo povedati.

V prestolnici z izgubo

Ljubljanska Snaga opravlja storitve po ceni, ki je približno za četrtino nižja od njihove lastne cene, zato že tretje leto zapored posluje z izgubo. Snagine storitve stanejo 11 evrov na mesec, cena se ni spremenila od leta 2010. Zdaj nameravajo uskladiti sistem obračuna na območju MOL in devetih primestnih občin in predvidevajo, da bo potrebna korekcija cene.

Maribor že pripravljen na dvig cen


Občina Maribor je na podražitev pripravljena že od konca maja, ko so mestni svetniki potrdili predlog mestne uprave. Če se bo s podražitvijo strinjalo tudi pristojno ministrstvo, se bo odvoz odpadkov postopoma podražil za 20,5 odstotka, strošek za pitno vodo pa bo za gospodinjstva, ki mesečno ne porabijo več kot 16 kubikov vode, višji za 31,5 odstotka (zdaj do 12 evrov mesečno). Mariborski vodovod, ki oskrbuje 17 občin, ima cene praktično nespremenjene že desetletje, pravi direktor Danilo Burnač. Snaga je cene zadnjič povišala 2006., je pojasnil direktor Ivan Hajnšek, ki pričakuje, da bodo lahko na podlagi nove uredbe posebej zaračunavali posamezne frakcije odpadkov - zdajšnja cena je namreč normirana le za posodo za mešane odpadke. Daljinsko ogrevanje se v Mariboru pa se po zagotovilih direktorja Energetike Maribor Alana Perca ne bo podražilo.

Pooblaščenec celjskega župana in direktor Simbia Marko Zidanšek pravi, da gre pri pripravi nove metodologije izračunavanja komunalnih cen za ureditev, ki bo omogočila vlaganja v obnovo infrastrukture. Celjanom pa se odvoz odpadkov ne bo podražil za več kot nekaj 10 centov, v drugih 24 občinah, od koder vozijo smeti, pa ne za več kot evro ali dva. V Vo-Ka Celje bistvenih podražitev ne napovedujejo. Direktor Marko Cvikl pravi, da bodo uveljavili le od 2 do 3-odstotne, ki so bile načrtovane že pred tremi leti, saj pri zdajšnjih cenah niso dosti zaostajali za lastnimi.

Direktor Komunale Slovenj Gradec Edvard Pušnik pravi, da zaradi slabih socialnih razmer ne želijo še dodatno obremeniti občanov, zato možnosti za podražitve ne bodo izkoristili. Cene ravnanja z odpadki se bodo spremenile zaradi zagona regijskega centra za ravnanje z odpadki Kocerod in bodo za vseh 12 koroških občin enotne. Za Slovenj Gradec to ne bo pomenilo večje podražitve, v nekaterih drugih občinah, kjer cen že dalj časa niso usklajevali, bo podražitev skoraj 200 odstotna.

Izguba z vsemi službami

Direktor Komunalnega podjetja Velenje (KPV) Marijan Jedovnicki pravi, da so cenovne simulacije že pripravili, a treba bo počakati na objavo nove metodologije za oblikovanje komunalnih cen. Preskrba z vodo se bo zanesljivo podražila; manj za stanovalce blokov, več za zasebne hiše. Cene zdaj niso pokrivale stroškov in zato niso oblikovali amortizacije za obnavljanje vodovodov. »Vendar ne bo drastičnih podražitev, če seveda ne upoštevamo povišanje DDV-ja, ki ga načrtuje vlada,« dodaja Jedovnicki. Daljinsko ogrevanje, ki se napaja iz hlajenja šoštanjske termoelektrarne, pa po njegovem ne bo dražje.

Zaradi zamrznjenih cen ima z opravljanjem vseh javnih gospodarskih služb izgubo tudi murskosoboška komunala. Direktor Drago Šiftar pravi, da še nimajo izračunov, za koliko bi morali podražiti komunalne storitve, da jih ne bi opravljali z izgubo. Gospodinjstvo v povrečju porabi deset kubičnih metrov vode in zanjo skupaj z vsemi dajatvami plača 21,625 evra. Najvišja postavka na računu je čiščenje odplak, za katero ima koncesijo Petrol in lani je imela komunala samo s čiščenjem odplak 300.000 evrov izgube. Po besedah Edite Horvat bi bila ta nižja, če bi podjetje lahko za vodo in kanalščino zaračunavalo tudi omrežnino.

Dražje tudi na Dolenjskem

V novomeški komunali podpirajo odmrznitev cen komunanih storitev, ki so jih nazadnje podražili pred štirimi leti. Direktor Rafko Križman je za Delo povedal, da so svetniki sprejeli sklep o petodstotni podražitvi odvajanja in čiščenja odpadnih voda in za odvoz odpadkov že spomladi 2010, a podražitve zaradi vladne uredbe niso stopile v veljavo. Štiričlanska družina za vodo in odvoz smeti zdaj plača 57 evrov, po podražitvi bo 61 evrov.
Direktor Komunale Kranj Evstahij Drmota je dejal, da njihove stroškovne cene že dalj časa presegajo prodajne cene, zato bo do podražitev zanesljivo prišlo. Kolikšne bodo, bo odvisno od uredbe o oblikovanju cen. Vodovod in kanalizacijo so nazadnje podražili septembra 2009, zbiranje in odvoz odpadkov pa februarja 2007.« Komunala Kranj je od vlade že pridobila pozitivno mnenje za uveljavitev nove cene pri zbiranju odpadkov.

Na Ptuju še ne vedo

Direktor Javnih služb Ptuj Alen Hodnik pravi, da še ni mogoče napovedati, za koliko bodo cene višje, saj mora država pripraviti še sklop predpisov za oblikovanje novih cen. Če naj bi bi amortizacijo, ki zdaj ni zajeta, po novem začeli obračunavati in bi jo za ptujsko vodovodno in kanalizacijsko omrežje obračunali v celoti, bi se cene lahko dvignile do 80 odstotkov. Obračun amortizacije bi najbolj vplival na ceno. A občine bodo najbrž imele možnost postopnega prehajanja na polno amortizacijo. Na ptujskem območju štiričlanska družina plačuje za ravnanje s komunalnimi odpadki 15, za vodo in odpake pa še 20 do 25 evrov mesečno. Drugače pa je z daljinskim ogrevanjem, ki prenašajo s Komunalnega podjetja Ptuj na Javne službe in se bo zaradi novih pogodb z dobavitelji zemeljskega plina najbrž že v novembru nekoliko pocenilo.