Komunalno sodelovanje občin na ormoškem območju

Obnavljanje starega vodovoda in gradnja nove kanalizacijske mreže sta glavni investicijski nalogi občin na ormoškem območju.

Objavljeno
15. april 2014 16.41
*imo* NSi-TISKOVNA ALOJZ SKOK IN CIRIL TESTEN
Franc Milošič, Ptuj
Franc Milošič, Ptuj
Ormož − Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž se pripravljajo na novo, 13 milijonov evrov vredno obnovo vodovodnega omrežja, za katero pričakujejo 85-odstotno pomoč državne in evropske kohezijske blagajne v obdobju 2014−2020. Obnoviti nameravajo 75 kilometrov primarnega vodovoda, zamenjati šest vodohranov in nekaj prečrpalnic.

Medtem ko je desetmilijonska obnova 43 kilometrov primarnega vodovoda s petimi prečrpalnicami in štirimi vodohrani približno na polovici, so se župani Alojz Sok (Ormož), Jurij Borko (Središče) in Mirko Cvetko (Sv. Tomaž) dogovorili za pripravo dokumentacije za nova obnovitvena dela. V letošnjih proračunih imajo za pripravo dokumentacije, ki bo nared najpozneje do začetka prihodnjega leta, rezerviranih 120.000 evrov, če bo račun višji, bodo razliko plačali prihodnje leto. Projektno nalogo so že pripravili, občinski sveti so investicijske programe potrdili in zdaj upajo, da bodo na razpisu dobili dobrega projektanta.

»Računanje na kohezijska sredstva je realno«

»Tako bomo pripravljeni na razpise za kohezijska sredstva v prihodnjem letu,« pravi Alojz Sok, Mirko Cvetko pa pa je dejal, da je »med tremi občinami veliko sloge in pripravljenosti za sodelovanje, projektov pa ne pripravljajo na zalogo, ampak da bi jih uresničili«.

Vsi trije župani ocenjujejo, da je računanje na kohezijska sredstva realno, saj so občine že doslej uspešno pridobivale nepovratna sredstva. Za zdajšnjo obnavljanje vodovoda devet milijonov kohezijskih sredstev, še prej za črpališče v Mihovcih dva milijona regionalnih razvojnih spodbud in skoraj poldrugi milijon iz istega naslova za obnovo primarne vodovodne povezave med Ormožem in Središčem. Vodovodno omrežje v treh občinah na ormoškem območju je ponekod staro že petdeset let, izgube vode pa so kar 35-odstotne.

Za Ormož in Sveti Tomaž le manjši sistemi

Tri občine so doslej že dobile tudi precej denarja za gradnjo kanalizacijskih sistemov in čiščenje odplak. Občina Središče ob Dravi, ki je med tremi reliefno najmanj razgibana in ima torej pogoje za gradnjo kanalizacijskega sistema, je že lani začela 7 milijonov evrov vredno gradnjo 28,6 kilometrov kanalizacije s čistilno napravo za 2200 populacijskih enot v svojih treh naseljih Obrež, Grabe in Središče.

Za naložbo je dobila 5,4 milijona evrov pomoči iz kohezijske in državne blagajne. Občini Ormož in Sveti Tomaž pa sta gričevnati in zato ne moreta graditi velikih kanalizacijskih sistemov, ampak manjše zaokrožene. V Tomažu so doslej uresničili enega za 605.000 evrov (360.000 regionalne razvojne pomoči).

Ormoški župan Alojz Sok pa je s Komunalnim podjetjem Ormož pred dnevi podpisal pogodbo za gradnjo kanalizacije za nekaj več kot 50 gospodinjstev v krajevni skupnosti Ivanjkovci, ki bo skupaj z rastlinsko čistilno napravo stala 513.000 evrov).