Koncesionar se s tržnice umika v Acroni

Jesenice  – Nova jeseniška tržnica, ki so jo odprli konec lanskega leta, bo obratovala samo še do sredine septembra, nato pa se namerava koncesionar, jeseniško podjetje A-kont, po naših informacijah umakniti.

Objavljeno
30. avgust 2013 18.08
Tržnica Jesenice
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice

Jesenice  – Nova jeseniška tržnica, ki so jo odprli konec lanskega leta, bo obratovala samo še do sredine septembra, nato pa se namerava koncesionar, jeseniško podjetje A-kont, po naših informacijah umakniti. Za njim ostajajo dolgovi; občini Jesenice dolguje več kot šest tisočakov, neporavnane račune ima za komunalne storitve, menda tudi za elektriko.

 Na občini Jesenice na naša vprašanja, ali se bo koncesionar predvidoma po končanem evropskem prvenstvu v košarki oziroma sredi septembra umaknil s tržnice in bo upravljanje preneseno na komunalno podjetje Jeko-in, niso odgovorili.  Ines Dvoršak je sporočila le, »da o tem na občini ne vemo ničesar«. Povedala je, da »koncesionar svoje obveznosti sicer plačuje, nam pa iz naslova koncesijske dajatve in zamudnih obresti na dan 28. avgusta 2013 dolguje še 6145,62 evra«. Koncesionar je koncesijsko pogodbo z občino podpisal za obdobje pet let, upravljanje pa je prevzel lani konec leta.

Dolžan tudi občinskemu javnemu podjetju

Da podjetje A-kont občinskemu komunalnemu podjetju Jeko-in dolguje za komunalne storitve, je potrdil direktor Jeko-in Ivan Hočevar, vendar o višini dolga ni hotel govoriti. Potrdil je tudi, da Kemična čistilnica in pralnica Jesenice, ki je v večinski lasti koncesionarja, še ni poravnala dolga, ki je že lani znašal približno 80.000 evrov. Ali drži navedba, da koncesionar ni plačal niti dobavljene elektrike, nismo uspeli preveriti. Mario Ivankovič, ki je zastopnik v podjetju A-kont in tudi odgovoren za vodenje tržnice, se na naše klice ni odzval, tako da brez odgovorov ostajajo še druga vprašanja.

Na občini res nič ne vedo?

Po naših zanesljivih informacijah se je Mario Ivankovič prvega avgusta zaposlil v jeseniškem Acroniju. Kot pravi naš vir sta mu pri tem pomagala nekdanja sodelavca njegovega očeta Pava Ivankoviča v hokejskem klubu Acroni Jesenice Slavko Kanalec, direktor Acronija, in jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger. Junija sta Ivankovič in Mencinger bila na sestanku pri Kanalcu, je še povedal vir in dodal, da so se verjetno takrat dogovorili za zaposlitev Maria Ivankoviča v Acroniju. Če to drži, ne morejo biti resnične navedbe občine, da ne vedo ničesar o tem, da namerava koncesionar vrniti koncesijo.

Dvomi o upravičenosti naložbe

Od prodajalcev na tržnici smo letos že večkrat slišali, da je nova tržnica med tednom zelo slabo obiskana in da je promet predvsem ob petkih in sobotah. S to težavo so bili seznanjeni tudi na občini. Nekateri prodajalci so po začetnem navdušenju kmalu obupali in se umaknili s tržnice, namesto njih so prišli drugi (in tudi tretji), ki zdaj ugotavljajo, da se jim prodaja vsaj med tednom ne izplača. Prodajalka v eni od prodajaln na zaprtem delu tržnice je potožila, da je tisti dan prodala samo za štiri evre blaga. Pred enim letom smo Maria Ivankoviča hoteli vprašati, kako bodo ob razmeroma visokih stroških obratovanja – koncesnina je bila najprej 28.000 evrov na leto in nato znižana na dobrih 20.000 evrov – in drugih stroških zagotavljali konkurenčnost ponudbe vseh šest dni v tednu, vendar takrat za pojasnila ni imel časa. Zdaj vse kaže, da so bili pomisleki Dela upravičeni.

Ker nova tržnica tudi po več kot pol leta ni zaživela in se ji, kot kaže, obetajo nove težave, vse več Jeseničanov dvomi, ali je bila naložba vanjo ob splošni gospodarski krizi in razmeroma nizki kupni moči Jesenic dovolj premišljena in ali niso bili štirje milijoni evrov (več kot tri milijone je zagotovila EU), kolikor je stala, porabljeni neracionalno, saj bi bilo bolj smiselno obnoviti staro tržnico.