Konec subvencije za odpadke

Cene storitve Komunale Občina ji še ni poravnala vseh zapadlih računov, nove naj bi v celoti plačali prebivalci

Objavljeno
04. marec 2015 22.01
Deponija odpadkov Jelane - Poar
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica – Če bo občinski svet danes potrdil predlog župana Emila Rojca, po katerem iz občinskega proračuna ne bi več pokrivali dela stroškov za ravnanje s komunalnimi odpadki, se bo ta strošek na položnici za komunalne storitve povišal za povprečno 63 odstotkov.

Prebivalec občine Ilirska Bistrica zdaj za zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov plača povprečno 3,18 evra na mesec brez DDV, največ prebivalec mesta Ilirska Bistrica – 3,62 evra. Če občina ne bi subvencionirala storitve, bi znašala povprečna cena 6,19 evra na osebo na mesec (Koper 6,52 evra, Sežana z lastno deponijo in sortirnico 4,39 in Postojna 5,18 evra na osebo na mesec). Župan je v osnutku proračuna za leto 2015 namenil 110.000 evrov za subvencioniranje tega stroška gospodinjstvom, vendar bo 92.000 evrov porabljenih za pokritje lanskih, še ne poravnanih subvencij Komunali. Na vprašanje Dela, ali namerava subvencioniranje, ki za lani znaša 342.000 evrov, ukiniti, župan ni odgovoril, v osnutku proračuna pa postavke o subvencioniranju ni obrazložil.

Brez uvedbe ločenega zbiranja bi bila cena za prebivalce še višja

Nova cena ravnanja z odpadki bi bila še višja, če Komunala Ilirska Bistrica letos ne bi uvedla ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru v 4300 gospodinjstvih. Ker v občini ločeno zberejo le četrtino od vseh 5100 ton mešanih komunalnih odpadkov, morajo za preostalih 3800 ton odpadkov plačati prevoz v predelavo na Jesenice. Od skupnega stroška ravnanja z odpadki, ki je lani znašal 1,1 milijona evrov, je Komunala za odvoz odpadkov iz občine plačala več kot 600.000 evrov. Z načrtovano uvedbo dveh ali treh posod za ločeno zbiranje odpadkov za vsako gospodinjstvo bi strošek zmanjšali na 475.000 evrov, cilj bistriške Komunale pa je že letos ločeno zbrati najmanj polovico vseh odpadkov.

Direktor Komunale Ilirska Bistrica Igor Batista je na vprašanje, ali podjetje nima notranjih rezerv za znižanje cene storitve, povedal, da so racionalizacijo že izvedli. Število zaposlenih so zmanjšali za šest odstotkov v primerjavi z letom 2014, po upokojitvi šestih zaposlenih bodo morali nadomestno zaposliti dva delavca. Plače so že zdaj deset odstotkov nižje od povprečja panoge v Sloveniji, v drugi največji slovenski občini po površini pa je podpovprečno tudi število zaposlenih na področju ravnanja z odpadki.