Kontič bi rušil, Golob jo prenavlja

Občina pričakuje, da bo rudnik porušil klasirnico premoga, toda rudnik bližnji jašek še uporablja

Objavljeno
20. marec 2018 19.28
Brane Piano
Brane Piano
Velenje – V občinski upravi župana Bojana Kontiča pričakujejo, da bo Premogovnik Velenje (PV) porušil klasirnico premoga v Pesju, ki jo je leta 2005 brezplačno prenesel v občinsko last. Toda v rudniku se jim ne mudi, in čeprav stare klasirnice ne potrebujejo, je v Pesju še vedno izvozni jašek velenjskega premogovnika.

Gradnjo nadomestnega izvoznega jaška na Prelogah in bliže Termoelektrarni Šoštanj (Teš) so zaradi finančnih težav ustavili. Zato v rudniku ne glede na prejšnje dogovore z občino ne nameravajo porušiti klasirnice.

Zaplet s klasirnico je po podražitvi toplotne energije iz Teša in zahtevah občin po odškodninah nov primer, ki kaže na to, da se odnosi med občinami Šaleške doline in energetskima podjetjema ohlajajo.

Na vprašanje, ali bodo upoštevali pričakovanja velenjskega župana Bojana Kontiča, iz uprave premogovnika, ki jo vodi Ludvik Golob, odgovarjajo: »V dolgoročnih poslovnih načrtih ostaja industrijsko območje Klasirnice namenjeno transportu premoga iz jame ter drobljenju in klasiranju premoga za Teš.«

Del klasirnice rudnik posodablja

Glavna stavba klasirnice je visok, 500 krat 50 metrov velik objekt, ki ga premogovnik ne potrebuje od leta 2004. Skoznjo je od leta 1987 potoval ves izkopani lignit, ki so ga naprave razvrščale po velikosti za potrebe Teša, Celuloze Videm, Toplarne Ljubljana in gospodinjstev. Odkar PV premog pošilja le v Teš, klasirnice ne potrebuje. Uporablja pa sosednje objekte in naprave, saj premoga iz jaška v Pesju ni preusmeril v nedokončani jašek v Prelogah. Še več, v PV pravijo, da tisti del klasirnice, ki ni v lasti občine, posodabljajo: »Zato odločitve o tem, kdaj bi lahko bil objekt porušen, še ni.«

Že za časa župana Srečka Meha je občina klasirnico kot industrijsko dediščino želela z evropskimi sredstvi urediti v kulturno, turistično in zaposlovalno središče. Pripravila je projekt, a pokazalo se je, da bi za revitalizacijo stavbe potrebovali 15 milijonov evrov, razpisov, na katerih bi se lahko potegovali za nepovraten evropski denar, pa ni bilo.

Za rušenje so se dogovorili že leta 2013

Zato so se na občini odločili, da je klasirnico najbolje porušiti. Leta 2013, še preden je PV ustavil gradnjo izvoznega jaška v Prelogah, so se že dogovorili, da bo rudnik v imenu občine na svoje stroške pridobil projekt in dovoljenja ter jo odstranil. Občina je iz nje spravila najemnike, premogovnik pa tehnološko opremo. Dogovorjeno je bilo, da bo PV klasirnico začel podirati v letu dni po preusmeritvi odvoza premoga iz jame skozi jašek v Prelogah. Izvoznega jaška tam še vedno ni.

»Na nadaljnje aktivnosti Premogovnika Velenje še čakamo,« pravi Kontič, ki bi na območju uredil poslovno cono. A njegovi pozivi bodo najverjetneje ostali brez učinka. Neuradno smo iz virov blizu premogovnika izvedeli, da si z rušenjem ne nameravajo delati stroškov in da se ga lahko občina loti kar sama.