Korošci z dediščino pod Unesco

Dvanajst občin z obeh strani 
meje si z geološko dediščino želi pod okrilje Unesca.

Objavljeno
26. januar 2012 09.17
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mežica – Partnerji pri dva milijona in pol vrednem projektu vzpostavitve čezmejnega Geoparka Karavanke so včeraj imenovali strokovni svet, ki bo strokovno usmerjal in podpiral razvoj geoparka. Maja na ogledu geoparka pričakujejo obisk Unescove komisije. Mateja Celin

Predsednik strokovnega sveta Geoparka Karavanke Marko Komac je povedal, da je njihova glavna naloga do poletja pripraviti pravne osnove in definirati strukturo geoparka, saj bo to izhodišče za začetek procesa vključitve Geoparka Karavanke v Unescovo mrežo evropskih geoparkov. Prijavo za vključitev v to mrežo so že oddali, med majem in junijem pa pričakujejo obisk Unescove komisije.

Generalna sekretarka slovenske nacionalne komisije za Unesco Marjutka Hafner je povedala, da imajo poleg Geoparka Karavanke še prijavo za geopark Idrija. »Zelo me veseli, da smo v Sloveniji prepoznali pomen tudi drugih programov Unesca in da ne govorimo vedno samo o kulturni dediščini.«

Geopark je z lanskimi aktivnostmi že zaživel in tudi letos bodo v maju pripravili svoj teden, ki ga je lani na petnajstih različnih dogodkih obiskalo več kot tisoč ljudi. Nadaljujejo tudi z delavnicami za otroke in učitelje ter vzgojitelje, v sodelovanju s katerimi skozi projekt Zabavno, poučno, ni mučno pripravljajo vsebine, ki jih bodo lahko samostojno izvajali v vrtcih in šolah ter tako pomagati širiti idejo geoparka.

Vodja projekta Suzana Fajmut Štrucl je dejala, da so naredili celoten popis geološkega območja na obeh straneh meje, letos pa bodo naprej gradili nova informacijska centra v Mežici in Železni Kapli. Predstavili so tudi novo celostno podobo in ime, ki so ga iz prvotnega, Geopark med Peco in Košuto, zaradi večje prepoznavnosti v svetu spremenili v Geopark Karavanke. Letos bodo zagnali spletno stran, zasnovali tematske geološke poti s pripadajočimi označevalnimi tablami ter pripravili mednarodno konferenco, na kateri bodo izmenjali izkušnje z drugimi novimi geoparki v Evropi. Po letu 2013 se bo moral Geopark Karavanke postaviti na lastne noge in se sam financirati. Že letos morajo pripraviti finančni načrt in določiti, iz katerih virov bojo pokrivali delovanje in kakšna bo oblika delovanja, po besedah Štruclove pa tudi zagotoviti, da bo to trajnostno, saj le tako lahko pridejo v evropsko mrežo geoparkov.Info

Geopark Karavanke

• 2,5 milijona evrov je vreden • projekt

• 85 % denarja prispeva 
• Evropska unija

• 1000 kvadratnih kilometrov 
• obsega Geopark