Koroška še ob carinski in davčni urad

Ukinjanje institucij na Koroškem: finančni učinki združitve v izpostavo mariborskega urada neznani

Objavljeno
10. september 2013 01.09
vidic DURS
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Dravograd – Država nadaljuje ukinjanje institucij na Koroškem: tokrat nameravajo carinski urad pripojiti davčnemu. Novi urad pa ne bo več samostojen, ampak bo le še izpostava Davčnega urada Maribor. Delovna mesta za zdaj ostajajo, a Korošci so prepričani, da gre za načrtno razkosanje regije.

Napovedana ukinitev samostojnega Davčnega urada Dravograd, h kateremu sodijo še tri davčne pisarne v Slovenj Gradcu, na Ravnah na Koroškem in v Radljah ob Dravi, je razburila zaposlene, ki so na župane in koroške poslance naslovili prošnjo, naj jim pomagajo urad ohraniti. Sklicujejo se na geografske posebnosti Koroške ter možnost enake dostopnosti in kakovosti storitev za vse uporabnike, kar je država doslej zagotavljala z davčnimi izpostavami. Razočarani so tudi nad spremembo načrta o združevanju uradov, ki je še februarja letos predvideval, da dravograjski davčni urad ostaja, k njemu pa so nameravali pripojiti celo velenjskega, zdaj pa so namero popolnoma spremenili. »Predvidevamo, da gre za posledico močnega lobiranja župana MO Velenje in lokalnih političnih predstavnikov,« so zapisali. Poudarjajo, da so doslej delali dobro, »rezultati dela pa kažejo na večjo učinkovitost manjših uradov, kar kaže na nesmiselnost reorganizacije«. Opozarjajo tudi na dejstvo, da finančni učinek reorganizacije ni znan.

Svetniki: Izguba bistvenih elementov regije

V Dravogradu so zato na pobudo več kot polovice občinskih svetnikov sklicali izredno sejo in sprejeli več sklepov: občinski svet ostro protestira proti nameravani ukinitvi davčnega in carinskega urada ter zahteva, da urada ostaneta samostojna kot doslej in da ministrstvo za finance takoj ustavi postopek združevanja, od sveta Koroške regije in poslancev pa pričakujejo, da bo ta zadevo čim prej obravnaval in protestiral proti ukinjanju vseh pomembnih institucij na Koroškem, od države pa zahteval vrnitev v stanje, kakršno je bilo leta 2010. Župani bodo omenjene zahteve obravnavali na regijski seji prihodnjo sredo.

Po mnenju dravograjskih svetnikov gre za načrtno razkosanje Koroške, ki z ukinjanjem institucij izgublja konstitutivne elemente regije in tudi možnosti za bodočo samostojnost pokrajine. Nekoč koroške institucije se namreč selijo nekatere v Celje, druge v Maribor, to pa razbija enotnost regije. Poslanec Matjaž Zanoškar meni, da ne gre za načrtno slabitev, ampak le za varčevanje vsepovprek, ko država pač ukinja vse, kar se ukiniti da. »Navadno so najprej na udaru najmanjši in Koroška je vedno zraven. Ves čas so nam obljubljali, da bodo združili carinski in davčni urad, a ju oba pustili v Dravogradu, v zadnjem času pa je to dogajanje izbralo popolnoma drugo pot.«

Z Dursa odgovarjajo, da bodo z reorganizacijo sledili razporeditvi drugih državnih uradov po vzoru teritorialne organiziranosti policijskih uprav. Hočejo namreč racionalizirati in optimizirati poslovanje. Kako bodo to dosegli ob dejstvu, da ne nameravajo odpuščati in da ohranjajo enako število izpostav, ki se jim bo spremenil le naziv, še ni znano. Poleg dravograjskega urada naj bi samostojnost izgubili še davčni uradi Brežice, Hrastnik, Kočevje, Ptuj in Velenje, a v Dursu pravijo, da še ni določeno, kakšna bo končna odločitev.